Anifeiliaid, Plau a Iechyd yr Amgylchedd

Hysbysu Twll
Hysbysu Niwsans Sŵn
##ALTURL## Rheoli Plâu

Rheoli Plâu

Os oes gennych chi broblemau gyda phlâu fel llygod, llygod mawr, chwain a gwenyn meirch, gallwch drefnu ymweliad rheoli plâu.
##ALTURL## Trwyddedau Sefydliadau Anifeiliaid

Trwyddedau Sefydliadau Anifeiliaid

Os ydych yn gyfrifol am letya anifeiliaid, anifeiliaid gwyllt peryglus, bridio cŵn, anifeiliaid perfformio, siopau anifeiliaid anwes, canolfannau marchogaeth a sŵau, mae arnoch angen trwydded.
##ALTURL## Iechyd Cyhoeddus

Iechyd Cyhoeddus

Y Tîm Iechyd Cyhoeddus sy’n gyfrifol am drin pob math o wasanaethau cysylltiedig â sicrhau iechyd, diogelwch a ffyniant y cyhoedd.

GWASANAETH GWYBODAETHID: 26, revised 11/08/2022