COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Anifeiliaid, Plau a Iechyd yr Amgylchedd

Hysbysu Twll
Hysbysu Niwsans Sŵn
##ALTURL## Rheoli Plâu

Rheoli Plâu

Os oes gennych chi broblemau gyda phlâu fel llygod, llygod mawr, chwain a gwenyn meirch, gallwch drefnu ymweliad rheoli plâu.
##ALTURL## Trwyddedau Sefydliadau Anifeiliaid

Trwyddedau Sefydliadau Anifeiliaid

Os ydych yn gyfrifol am letya anifeiliaid, anifeiliaid gwyllt peryglus, bridio cŵn, anifeiliaid perfformio, siopau anifeiliaid anwes, canolfannau marchogaeth a sŵau, mae arnoch angen trwydded.
##ALTURL## Iechyd Cyhoeddus

Iechyd Cyhoeddus

Y Tîm Iechyd Cyhoeddus sy’n gyfrifol am drin pob math o wasanaethau cysylltiedig â sicrhau iechyd, diogelwch a ffyniant y cyhoedd.

GWASANAETH GWYBODAETHID: 26, revised 15/09/2021