Archebu a Chadw lle Ar lein

Archebu a Chadw lle Ar lein

Sut i archebu a chadw lle ar-lein

 

Oherwydd sefyllfa Coronafeirws nid yw'r opsiwn ARCHEBU A CHADW LLE ar gael ar hyn o bryd.

 

Nid oes gyda fi rif adnabod personol â 4 digid?

Os gwnaethoch chi roi eich cyfeiriad e-bost inni pan oeddech chi'n cofrestru'ch aelodaeth yna gallwch ofyn am rif adnabod personol â 4 digid er mwyn inni ei anfon atoch.

Os na wnaethoch chi roi eich cyfeiriad e-bost inni bydd angenE ichi gysylltu â'ch canolfan hamdden leol neu anfon e-bost at leisureonlinebookings@pembrokeshire.gov.uker mwyn diweddaru eich cyfrif cyn y gallwn ni anfon rhif adnabod personol atoch. 

Dyma sut i Archebu a Chadw Lle

Cam 1 - Derbyn ein Polisi Telerau ac Amodau ynghylch Archebu a Chadw Lle 

Yr wyf yn derbyn y Telerau ac Amodau  (Gwiriwch y blwch i dderbyn)

Cam 3 - Dodi i mewn eich rhif cerdyn aelodaeth a'ch Rhif Adnabod Personol 4 digid. 

Cam 4 - Clicio ar eich dewis ganolfan a dewis y gweithgaredd y mae arnoch ei angen a'r amser a'r dyddiad sydd orau gennych.

Cam 5 - Cadarnhau eich trefniadau cadw lle trwy wneud taliad.  Sero fydd hyn ar gyfer aelodau Hamdden Sir Benfro os yw'r trefniadau cadw lle yn cael eu cynnwys yn eich pecyn.

Cam 6 - Anfonir e-bost atoch er mwyn cadarnhau'ch trefniadau cadw lle.

Trwy archebu a chadw lle ar-lein rydych chi'n cytuno i dderbyn ein polisi amodau a thelerau a phreifatrwydd.

ID: 1626, adolygwyd 23/07/2020