Archebu a Chadw lle Ar lein

Neuaddau Chwaraeon

Mae naw neuadd chwaraeon gyda Hamdden Sir Benfro ledled y Sir, yn cynnig amrywiaeth fawr o weithgareddau ar gyfer amrywiaeth fawr o glybiau o bêl-droed pum bob ochr i fola-ddawnsio.

Mae ein cyfleusterau yn cynnig cyfle gwych i roi cynnig ar gamp neu ddiddordeb newydd neu gasglu criw o ffrindiau i chwarae dy hoff chwaraeon.  

Mae'r cyfleusterau yn agored gydol y flwyddyn.

Ffoniwch ni i fwcio un sesiwn yn unig neu beth am fwcio bloc i sicrhau y cei di'r un amser bob wythnos.  .

Mae bwcio yn hawdd, ffonia'r ganolfan rwyt ti wedi ei dewis a byddwn yn gwneud ein gorau i roi'r amser rwyt ti wedi ei ddewis i ti.

Os ydych chi'n glwb does dim ond eisiau i chi lenwi'r  Library original 6405  a rhoi copi o gyfansoddiad eich clwb i ni.

Mae neuaddau chwaraeon gyda ni yn

Canolfan Hamdden Hwlffordd (2 Gwrt (cymaint â 2 gwrt badminton))

 • Canolfan Syr Thomas Picton (4 Cwrt)
 • Taskers Dome (3 Chwrt)
 • Canolfan Hamdden Aberdaugleddau (4 Cwrt)
 • Canolfan Hamdden Abergwaun (4 Cwrt)
 • Canolfan Hamdden Crymych (4 Cwrt)
 • Canolfan Hamdden Penfro (4 Cwrt)
 • Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod (6 Chwrt)
 • Neuadd Chwaraeon Thornton (4 Cwrt)
 • Neuadd Chwaraeon Tyddewi (4 Cwrt)

Mae gan dri o'n canolfannau gyrtiau sboncen hefyd.   Mae'r cyrtiau prysur dros ben hyn yn gartref i glybiau a chynghreiriau sydd oll yn croesawu aelodau newydd. Y canolfannau yw:

 •  
 •  
 •  

Rydym yn fodlon eu defnyddio i bethau eraill hefyd!  Yn ogystal â sboncen a phêl raced mae modd eu defnyddio i gynnal parti plant, y lle perffaith os oes rhai bach gyda chi sy'n mo'yn rhedeg o gwmpas ond heb fod yn rhy bell!!

Os wyt ti am gael rhagor o wybodaeth am unrhyw adnoddau sydd gyda ni, cysyllta gyda'r ganolfan leol a byddwn yn fwy na bodlon i roi cymorth i ti. 

ID: 1630, adolygwyd 28/06/2017