Archwiliadau Iechyd a Diogelwch

Archwiliadau trwyddedu

Bydd swyddogion iechyd a diogelwch hefyd yn cynnal archwiliadau i weithgareddau sy’n amodol ar gyfundrefnau trwyddedu neu ganiatáu er mwyn sicrhau cydymffurfio â’r amodau sydd mewn grym yn yr eiddo.

I gael rhagor o wybodaeth am archwiliadau a thrwyddedu’r gweithgareddau hyn, cliciwch ar y dolenni priodol

ID: 1417, adolygwyd 17/03/2023