Archwiliadau Iechyd a Diogelwch

Gorfodi cyfraith iechyd a diogelwch

Os bydd yn canfod torcyfraith iechyd a diogelwch, bydd yr archwilydd yn penderfynu pa gamau i'w cymryd. Mae ein pwyslais ar atal ond, lle bo angen, er enghraifft mewn mannau lle ceir amodau gwael neu ddiffyg ystyriaeth amlwg iawn o'r gyfraith, bydd archwilwyr yn defnyddio eu pwerau i ofyn am welliannau, gan gynnwys erlyn lle y bo'n briodol.

Wrth wneud hyn rydym yn cael ein harwain gan yr egwyddorion a nodwyd yn y Polisi Gorfodi - - Iechyd a Diogelwch Polisi Gorfodi.

ID: 1415, adolygwyd 17/03/2023