Archwiliadau Iechyd a Diogelwch

Ymweliadau eraill

Bydd swyddogion iechyd a diogelwch hefyd yn ymweliadau:

  • I roi cyngor a chymorth i fusnesau /cyflogwyr newydd mewn perthynas â dyletswyddau iechyd a diogelwch;
  • I dargedu sectorau arbennig fel arfer i ganolbwyntio ar flaenoriaethau lleol penodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Tîm Iechyd a Diogelwch,
Isadran Diogelu’r Cyhoedd,
Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Benfro,
SA61 1TP.

Ffôn: 01437 775179
E-bost: health&safety@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1421, adolygwyd 17/03/2023