Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant

Atodiad

Tabl 1:

Sir Benfro U001

 • Cilgerran
 • Clydau
 • Crymych
 • Llandudoch
 • Dinas Cross
 • Gogledd Ddwyrain Abergwaun
 • Gogledd Orllewin Abergwaun
 • Wdig
 • Trefdraeth
 • Scleddau
 • Letterston
 • Llanrhian
 • Tyddewi
 • Solfach
 • Maenclochog
 • Rudbaxton
 • Wiston

Sir Benfro U002

 • Hwlffordd: Castell
 • Hwlffordd: Garth
 • Hwlffordd: Prendergast
 • Hwlffordd: Portfield
 • Hwlffordd: Priordy
 • Bont Myrddin
 • Camros
 • Johnston
 • Llanisan-yn-Rhos
 • The Havens
 • Burton
 • Llangwm
 • Neyland: Dwyrain
 • Neyland: Gorllewin
 • Aberdaugleddau: Canolog
 • Aberdaugleddau: Dwyrain
 • Aberdaugleddau: Gogledd
 • Aberdaugleddau: Hakin
 • Aberdaugleddau: Hubberston
 • Aberdaugleddau: Gorllewin

Sir Benfro U003

 • Llanbed Felffre
 • Martletwy
 • Arberth
 • Arberth Wledig
 • Amroth
 • East Williamston
 • Cilgeti/Begeli
 • Saundersfoot
 • Doc Penfro: Canolog
 • Doc Penfro: Llanion
 • Doc Penfro: Marchnad
 • Doc Penfro: Pennar
 • Caeriw
 • Llandyfái
 • Maenorbŷr
 • Penfro: St. Michael
 • Hundleton
 • Penfro: Monkton
 • Penfro: Gogledd St Mary
 • Penfro: De St Mary
 • Penalun
 • Dinbych-y-pysgod: Gogledd
 • Dinbych-y-pysgod: De

 Tabl 2

Cyfanswm Sir Benfro

 • Nifer y preswylwyr 0 - 1 oed sydd â mynediad at ofal plant: 374
 • Nifer y preswylwyr 2 oed sydd â mynediad at ofal plant: 763
 • Nifer y preswylwyr 3 - 4 oed sydd â mynediad at ofal plant: 1009

 

Ward
Nifer y preswylwyr 0 - 1 oed sydd â mynediad at ofal plant
Nifer y preswylwyr 2 oed sydd â mynediad at ofal plant
Nifer y preswylwyr 3 - 4 oed sydd â mynediad at ofal plant
Cilgerran 8 10 15
Clydau 0 2 4
Crymych 15 18 69
Llandudoch 5 2 12
Dinas Cross 0 4 17
Gogledd Ddwyrain Abergwaun 3 21 33
Gogledd Orllewin Abergwaun 4 10 26
Wdig 3 0 3
Trefdraeth 0 0 7
Scleddau 3 2 2
Treletert dim data dim data dim data
Llanrhian 0 3 12
Tyddewi 0 0 9
Solfach 12 12 20
Maenclochog 2 8 23
Rudbaxton 0 16 35
Wiston 6 13 22
Cyfanswm 61 121 309

Sir Benfro U002

Ward
Nifer y preswylwyr 0 - 1 oed sydd â mynediad at ofal plant
Nifer y preswylwyr 2 oed sydd â mynediad at ofal plant
Nifer y preswylwyr 3 - 4 oed sydd â mynediad at ofal plant
Hwlffordd: Castell 14 11 19
Hwlffordd: Garth 26 47 60
Hwlffordd: Prendergast 27 15 26
Hwlffordd: Portfiled 36 90 69
Hwlffordd: Priordy 5 7 9
Bont Myrddin 3 1 1
Camros 1 10 30
Johnston 23 32 43
Lanisan yn rhos 0 0 4
The Havens 0 5 14
Burton 3 1 1
Llangwm 0 8 12
Neyland:Dwyrain 3 21 13
Neyland: Gorllewin 2 3 0
Aberdaugleddau: Canol dim data dim data dim data
Aberdaugleddau: Dwyrain 3 3 6
Aberdaugleddau: Gogledd 2 2 5
Aberdaugleddau: Hakin dim data dim data dim data
Aberdaugleddau: Hubberston 43 64 50
Aberdaugleddau: Gorllewin 0 21 10
Cyfanswm 191 341 372

Sir Benfro U003

Ward
Nifer y preswylwyr 0 - 1 oed sydd â mynediad at ofal plant
Nifer y preswylwyr 2 oed sydd â mynediad at ofal plant
Nifer y preswylwyr 3 - 4 oed sydd â mynediad at ofal plant
Llanbed Felffre 0 5 16
Martletwy 1 0 1
Arberth 19 36 48
Arberth Wledig 3 14 22
Amroth dim data dim data dim data
East Williamston 3 15 18
Cilgeti/begeli 3 6 11
Saundersfoot 4 16 18
Doc Pendro: Canol dim data dim data dim data
Doc Penfro: Llanion 16 49 31
Doc Penfro: Marchnad 1 0 2
Doc Penfro: Pennar 6 5 3
Caeriw 5 8 15
Llandyfai 8 0 1
Maenorbyr 3 8 9
Penfro: St Michael 0 20 7
Hundleton 0 6 13
Penfro: Monkton 0 21 6
Penfro St Mary North 47 36 42
Penfro St Mary South 0 10 6
Penalun 1 4 1
Dinbych y pysgod gogledd 0 41 54
Dinbych y pysgod De 2 1 4
Cyfanswm 122 301 328

Tabl 3

Cyfanswm Sir Benfro

 • Nifer y Preswylwyr 0-1 oed: 2103
 • Nifer y Preswylwyr 2 flwydd oed: 1159
 • Nifer y Preswylwyr 3-4 oed: 853

Sir Benfro U001

Ward
Nifer y Preswylwyr 0 - 1 oed
Nifer y Preswylwyr 2 flwydd oed
Nifer y Preswylwyr 3 - 4 oed
Cilgerran 27 13 48
Clydau 18 11 22
Crymych 36 23 37
Llandudoch 24 21 40
Dinas Cross 20 21 28
Gogledd Ddwyrain Abergwaun 29 12 48
Gogledd Orllewin Abergwaun 33 11 35
Wdig 40 26 42
Trefdraeth 13 10 30
Scleddau 23 19 28
Treletert 47 24 45
Llanrhian 28 13 19
Tyddewi 21 7 36
Solfach 16 18 29
Maenclochog 44 26 49
Rudbaxton 13 5 11
Wiston 34 24 31
Cyfanswm 466 284 578

Sir Benfro U002

Ward
Nifer y Preswylwyr 0 - 1 oed
Nifer y Preswylwyr 2 flwydd oed
Nifer y Preswylwyr 3 - 4 oed
Hwlffordd: Castell 43 22 59
Hwlffordd: Garth 105 53 82
Hwlffordd: Prendergast 44 18 55
Hwlffordd: Portfield 40 23 48
Hwlffordd: Priordy 44 29 63
Bont Myrddin 40 25 48
Camros 38 24 48
Johnston 48 31 60
Llanisan yn rhos 20 13 31
The Havens 16 6 20
Burton 20 19 30
Llangwm 36 27 47
Neyland:Dwyrain 40 20 34
Neyland: Gorllewin 27 16 29
Aberdaugleddau: Canolog 43 18 37
Aberdaugleddau: Dwyrain 55 32 69
Aberdaugleddau: Gogledd 60 35 71
Aberdaugleddau: Hakin 48 25 64
Aberdaugleddau: Hubberston 58 41 65
Aberdaugleddau: Gorllewin 58 16 66
Cyfanswm 883 493 1026

Sir Benfro U003

Ward
Nifer y Preswylwyr 0 - 1 oed
Nifer y Preswylwyr 2 flwydd oed
Nifer y Preswylwyr 3 - 4 oed
Llanbed Felffre 29 9 22
Martletwy 23 15 21
Arberth 45 25 67
Arberth Wledig 15 8 17
Amroth 10 6 8
East Williamston 48 16 41
Cilgeti/Begeli 36 14 42
Saundersfoot 15 11 24
Doc Penfro: Canolog 37 16 43
Doc Penfro: Llanion 63 19 67
Doc Penfro: Marchnad 49 16 41
Doc Penfro: Pennar 74 46 77
Caeriw 30 21 28
Llandyfai 23 16 31
Maenorbyr 26 15 33
Penfro: St Michael 15 13 25
Hundleton 14 15 25
Penfro: Monkton 48 21 55
Penfro St Mary North 47 26 65
Penfro St Mary South 24 15 26
Penalun 21 13 29
Dinbych-y-pysgod Gogledd 23 12 31
Dinbych y pysgod De 39 14 35
Cyfanswm 754 382 853

Tabl 4

Cyfanswm Sir Benfro

 • Nifer y preswylwyr 5-7 oed: 3920
 • Nifer y preswylwyr 8-11 oed: 5907
 • Nifer y preswylwyr 12-14 oed: 4416

Sir Benfro U001

Ward
Nifer y Preswylwyr 5 - 7 oed
Nifer y Preswylwyr 8-11 oed
Nifer y Preswylwyr 12-14 oed
Cilgerran 64 114 81
Clydau 49 59 44
Crymych 61 124 86
Llandudoch 68 88 62
Dinas Cross 29 60 48
Gogledd Ddwyrain Abergwaun 43 76 62
Gogledd Orllewin Abergwaun 36 63 45
Wdig 90 103 64
Trefdraeth 27 57 47
Scleddau 50 76 59
Treletert 52 127 98
Llanrhian 41 41 28
Tyddewi 37 60 50
Solfach 37 61 59
Maenclochog 104 154 104
Rudbaxton 24 53 32
Wiston 51 87 61
Cyfanswm 863 1403 1030

Sir Benfro U002

Ward
Nifer y Preswylwyr 5 - 7 oed
Nifer y Preswylwyr 8-11 oed
Nifer y Preswylwyr 12-14 oed
Hwlffordd: Castell 96 140 89
Hwlffordd: Garth 161 197 112
Hwlffordd: Prendergast 85 125 113
Hwlffordd: Portfield 77 150 105
Hwlffordd: Priordy 114 117 89
Bont Myrddin 71 105 88
Camros 79 117 98
Johnston 99 156 99
Llanisan yn rhos 39 67 57
The Havens 38 58 51
Burton 53 69 73
Llangwm 71 112 87
Neyland:Dwyrain 65 110 69
Neyland: Gorllewin 58 96 96
Aberdaugleddau: Canolog 50 83 61
Aberdaugleddau: Dwyrain 87 134 96
Aberdaugleddau: Gogledd 121 176 119
Aberdaugleddau: Hakin 60 97 75
Aberdaugleddau: Hubberston 143 223 151
Aberdaugleddau: Gorllewin 85 116 78
Cyfanswm 1652 2448 1806

Sir Benfro U003

Ward
Nifer y Preswylwyr 5 - 7 oed
Nifer y Preswylwyr 8-11 oed
Nifer y Preswylwyr 12-14 oed
Llanbed Felffre 42 80 59
Martletwy 56 55 48
Arberth 87 115 74
Arberth Wledig 47 61 51
Amroth 41 54 30
East Williamston 75 117 68
Cilgeti/Begeli 78 91 69
Saundersfoot 49 85 75
Doc Penfro: Canolog 70 87 54
Doc Penfro: Llanion 101 147 100
Doc Penfro: Marchnad 60 79 75
Doc Penfro: Pennar 114 178 129
Caeriw 51 71 79
Llandyfai 35 38 43
Maenorbyr 43 105 75
Penfro: St Michael 61 89 77
Hundleton 37 75 45
Penfro: Monkton 79 115 90
Penfro St Mary North 104 151 107
Penfro St Mary South 28 53 55
Penalun 35 64 56
Dinbych-y-pysgod Gogledd 60 72 64
Dinbych y pysgod De 52 74 57
Cyfanswm 1405 2056 1580

Tabl 5

Cyfanswm Sir Benfro

 • Economaidd Weithgar: 55549
 • Di-waith: 3854
 • Economaidd Weithgar: 75.41%

Sir Benfro U001

Ward
Economaidd Weithgar
Di-waith
Economaidd Weithgar
Cilgerran 941 43 76.1%
Clydau 664 25 77.0%
Crymych 1183 43 78.0%
Llandudoch 958 46 73.5%
Dinas Cross 783 36 76.8%
Gogledd Ddwyrain Abergwaun 736 63 72.0%
Gogledd Orllewin Abergwaun 664 62 74.1%
Wdig 908 58 75.4%
Trefdraeth 433 12 71.3%
Scleddau 693 36 77.3%
Treletert 1042 53 76.8%
Llanrhian 723 38 79.4%
Tyddewi 809 31 74.0%
Solfach 979 37 80.5%
Maenclochog 1434 42 77.4%
Rudbaxton 699 32 79.0%
Wiston 947 31 80.1%

Sir Benfro U002

Ward
Economaidd Weithgar
Di-waith
Economaidd Weithgar
Hwlffordd: Castell 1226 143 77.4%
Hwlffordd: Garth 1311 157 75.2%
Hwlffordd: Prendergast 699 32 79.0%
Hwlffordd: Portfield 992 76 76.8%
Hwlffordd: Priordy 1303 66 83.0%
Bont Myrddin 1035 78 75.3%
Camros 1216 36 77.5%
Johnston 1162 50 78.0%
Llanisan yn rhos 670 42 76.7%
The Havens 731 39 81.4%
Burton 858 35 76.4%
Llangwm 1090 55 77.1%
Neyland:Dwyrain 1018 69 75.1%
Neyland: Gorllewin 938 76 71.8%
Aberdaugleddau: Canolog 919 92 75.4%
Aberdaugleddau: Dwyrain 1003 172 74.5%
Aberdaugleddau: Gogledd 1229 109 73.7%
Aberdaugleddau: Hakin 993 115 76.0%
Aberdaugleddau: Hubberston 1157 149 74.1%
Aberdaugleddau: Gorllewin 969 145 70.5%

Sir Benfro U003

Ward
Economaidd Weithgar
Di-waith
Economaidd Weithgar
Llanbed Felffre 747 26 75.6%
Martletwy 977 26 80.7%
Arberth 872 55 77.9%
Arberth Wledig 716 16 78.2%
Amroth 532 30 70.6%
East Williamston 1069 58 73.6%
Cilgeti/Begeli 881 60 71.3%
Saundersfoot 1048 65 74.8%
Doc Penfro: Canolog 748 104 71.2%
Doc Penfro: Llanion 1125 138 67.3%
Doc Penfro: Marchnad 915 83 75.0%
Doc Penfro: Pennar 1604 114 75.2%
Caeriw 772 30 80.1%
Llandyfai 736 47 76.4%
Maenorbyr 879 58 70.5%
Penfro: St Michael 973 42 73.7%
Hundleton 883 50 74.3%
Penfro: Monkton 635 115 64.2%
Penfro St Mary North 829 84 68.9%
Penfro St Mary South 648 67 73.2%
Penalun 695 32 74.7%
Dinbych-y-pysgod Gogledd 1213 77 76.6%
Dinbych y pysgod De 937 53 76.6%
Cyfanswm 20434 1430 73.91%

Tabl 6

Cyfanswm Sir Benfro

 • Oedran 0-4 oed: 1300
 • Oedran 0-4 oed: 1275
 • Oedran 0-4 oed: 980
 • Oedran 0-4 oed: 415
 • Oedran 0-4 oed: 3555
 • Oedran 0-4 oed: 3970

Sir Benfro U001

Ward
Oedran 0-4 oed 
Oedran 5-10 oed
Oedran 11-15 oed
Oedran 16-18 oed
Oedran 0-15 oed
Oedran 0-18 oed
Cilgerran 10 10 10 5 30 35
Clydau 0 5 10 5 15 20
Crymych 15 15 15 10 45 55
Llandudoch 15 10 10 0 35 35
Dinas Cross 15 10 5 5 30 35
Gogledd Ddwyrain Abergwaun 25 20 15 15 60 75
Gogledd Orllewin Abergwaun 10 15 10 5 35 40
Wdig 35 20 20 5 75 80
trefdraeth 10 5 5 0 20 20
Scleddau 10 10 20 5 40 45
Treletert 25 15 10 5 50 55
Llanrhian 10 5 5 5 20 25
Tyddewi 0 5 5 5 10 15
Solfach 20 10 10 0 40 40
Maenclochog 15 15 10 10 40 50
Rudbaxton 5 5 0 0 10 10
Wiston 10 5 5 5 20 25

Sir Benfro U002

Ward
Oedran 0-4 oed
Oedran 5-10 oed
Oedran 11-15 oed
Oedran 16-18 oed
Oedran 0-15 oed
Oedran 0-18 oed
Hwlffordd: Castell 30 30 25 10 85 95
Hwlffordd: Garth 85 75 50 15 210 225
Hwlffordd: Prendergast 20 15 15 10 50 60
Hwlffordd: Portfield 15 25 20 0 60 60
Hwlffordd: Priordy 35 20 10 5 65 70
Bont Myrddin 45 55 40 20 140 160
Camros 10 10 5 0 25 25
Johnston 20 30 15 5 65 70
Llanisan-yn-Rhos 5 5 10 5 20 25
The Havens 5 0 0 0 5 5
Burton 5 10 5 5 20 25
Llangwm 10 10 10 5 30 35
Neyland:Dwyrain 15 25 10 5 50 55
Neyland: Gorllewin 20 10 20 10 50 60
Aberdaugleddau: Canolog 25 25 15 0 65 65
Aberdaugleddau: Dwyrain 60 60 40 10 160 170
Aberdaugleddau: Gogledd 40 45 40 15 125 140
Aberdaugleddau: Hakin 25 30 15 5 70 75
Aberdaugleddau: Hubberston 65 90 55 20 210 230
Aberdaugleddau: Gorllewin 45 45 30 10 120 130

Sir Benfro U003

Ward
 Oedran 0-4 oed
Oedran 5-10 oed
Oedran 11-15 oed
Oedran 16-18 oed
Oedran 0-15 oed
Oedran 0-18 oed
Llanbed Felffre 5 5 5 5 15 20
Martletwy 10 5 10 5 25 30
Arberth 10 15 15 10 40 50
Arberth Wledig 5 5 5 0 15 15
Amroth 5 0 5 5 10 15
East Williamston 5 20 10 5 35 40
Cilgeti/Begeli 10 15 10 5 35 40
Saundersfoot 10 5 15 5 30 35
Doc Penfro: Canolog 20 25 20 5 65 70
Doc Penfro: Llanion 70 60 55 20 185 205
Doc Penfro: Marchnad 20 15 10 15 45 60
Doc Penfro: Pennar 80 85 60 25 225 250
Caeriw 5 5 0 0 10 10
Llandyfái 5 5 10 5 20 25
Maenorbŷr 15 20 15 5 50 55
Penfro: St Michael 10 15 5 5 30 35
Hundleton 5 10 10 5 25 30
Penfro: Monkton 95 55 45 20 195 215
Penfro St Mary North 60 70 50 15 180 195
Penfro St Mary South 15 10 10 5 35 40
Penalun 5 5 5 5 15 20
Dinbych-y-pysgod: Gogledd 10 15 5 5 30 35
Dinbych-y-pysgod: De 15 15 10 0 40 40

Tabl 7

Cyfartaledd incwm gros blynyddol cartref (£) yn ôl MSOA

Cyfartaledd Sir Benfro: £37,706

Sir Benfro U001

Sir Benfro 001: £37,900
 • Cilgerran
 • Clydau
 • Crymych
 • Llandudoch
Sir Benfro 002: £32,600
 • Dinas Cross
 • Gogledd Ddwyrain Abergwaun
 • Gogledd Orllewin Abergwaun
 • Wdig
 • Trefdraeth
 • Scleddau
Sir Benfro 003: £44,100
 • Treletert
 • Llanrhian
 • Tyddewi
 • Solfach
Sir Benfro 004: £45,300
 • Maenclochog
 • Rudbaxton
 • Wiston

Sir Benfro U002

Sir Benfro 005: £33,700
 • Hwlffordd: Castell
 • Hwlffordd: Garth
 • Hwlffordd: Prendergast
Sir Benfro 006: £38,400
 • Hwlffordd: Portfield
 • Hwlffordd: Priordy
 • Bont Myrddin
Sir Benfro 008: £41,100
 • Camros
 • Johnston
 • Llanisan-yn-Rhos
 • The Havens
Sir Benfro 009: £42,300
 • Burton
 • Llangwm
 • Neyland: Dwyrain
 • Neyland: Gogledd
Sir Benfro 010: £32,400
 • Aberdaugleddau: Canolog
 • Aberdaugleddau: Dwyrain
 • Aberdaugleddau: Gogledd
Sir Benfro 012: £29,900
 • Aberdaugleddau: Hakin
 • Aberdaugleddau: Hubberston
 • Aberdaugleddau: Gorllewin

Pembrokeshire U003

Sir Benfro 007: £43,800
 • Llanbed Felffre
 • Martletwy
 • Arberth
 • Arberth Wledig
Sir Benfro 011: £36,900
 • Amroth
 • East Williamston
 • Cilgeti/Begeli
 • Saundersfoot
Pembrokeshire 013: £30,200
 • Doc Penfro: Canolog
 • Doc Penfro: Llanion
 • Doc Penfro: Marchnad
 • Doc Penfro: Pennar
Pembrokeshire 014: £43,800
 • Caeriw
 • Llandyfai
 • Maenorbyr
 • Penfro: St. Michael
Pembrokeshire 015: £33,300
 • Hundleton
 • Penfro: Monkton
 • Penfro: St. Mary North
 • Penfro: St. Mary South
Pembrokeshire 016: £37,600
 • Penalun
 • Dinbych-y-pysgod: Gogledd
 • Dinbych-y-pysgod: De

Tabl 8

Plant sy'n byw mewn teuluoedd incwm isel absoliwt

Sir Benfro U001: Cyfanswm 861  17.40%

 • Cilgerran: 60 15.3%
 • Clydau: 42 20.5%
 • Crymych: 59 14.4%
 • Llandudoch: 56 17.8%
 • Dinas Cross: 43 17.4%
 • Gogledd Ddwyrain Abergwaun: 69 23.8%
 • Gogledd Orllewin Abergwaun: 44 19.7%
 • Wdig: 70 18.8%
 • Treffraeth: 11 5.6%
 • Scleddau: 45 16.5%
 • Letterston: 67 15.4%
 • Llanrhian: 18 11.5%
 • Tyddewi: 47 20.0%
 • Solfach: 50 21.0%
 • Maenclochog: 105 21.0%
 • Rudbaxton: 14 9.4%
 • Wiston: 61 19.5%

Sir Benfro U002: Cyfanswm 1310  14.76%

 • Hwlffordd: Castell: 58 13.2%
 • Hwlffordd: Garth: 117 14.8%
 • Hwlffordd: Prendergast: 66 14.1%
 • Hwlffordd: Portfield: 116 24.9%
 • Hwlffordd: Priordy: 105 21.0%
 • Bont Myrddin: 73 18.0%
 • Camros: 53 13.3%
 • Johnston: 52 10.5%
 • Llanisan-yn-Rhos: 44 18.5%
 • The Havens: 20 9.7%
 • Burton: 17 5.6%
 • Llangwm: 25 5.8%
 • Neyland: Dwyrain: 41 10.6%
 • Neyland: Gorllewin: 61 16.9%
 • Aberdaugleddau: Canolog: 52 16.3%
 • Aberdaugleddau: Dwyrain: 71 14.1%
 • Aberdaugleddau: Gogledd: 91 15.3%
 • Aberdaugleddau: Hakin: 45 11.6%
 • Aberdaugleddau: Hubberston: 118 15.8%
 • Aberdaugleddau: Gorllewin: 85 19.7%

Sir Benfro U003: Cyfanswm 1253  16.44%

 • Llanbed Felffre: 45 16.6%
 • Martletwy: 49 20.2%
 • Arberth: 48 11.7%
 • Arberth Wledig: 24 11.0%
 • Amroth: 24 16.1%
 • East Williamston: 67 16.7%
 • Cilgeti/Bilgetty: 79 22.2%
 • Saundersfoot: 49 17.0%
 • Doc Penfro: Canolog: 63 20.3%
 • Doc Penfro: Llanion: 81 15.3%
 • Doc Penfro: Marchnad: 32 9.2%
 • Doc Penfro: Pennar: 124 18.5%
 • Caeriw: 40 13.7%
 • Llandyfái: 29 14.9%
 • Maenorbŷr: 67 20.6%
 • Penfro: St. Michael: 44 14.7%
 • Hundleton: 46 18.1%
 • Penfro: Monkton: 102 24.2%
 • Penfro: Gogledd St Mary: 99 18.0%
 • Penfro: De St Mary: 22 9.5%
 • Penalun: 22 9.0%
 • Dinbych-y-pysgod: Gogledd: 43 14.4%
 • Dinbych-y-pysgod: De: 54 17.1%

Tabl 9

Sir Benfro U001

Ward
Anheddiad
Cyfeirnod
Enw'r datblygiad/cyfeiriad safle
Cyfanswm yr anheddau/unedau
Clydau Blaenffos 006/00003 Gerllaw'r Hafod 10
Clydau Boncath 007/00047 Iard yr hen orsaf 30
Clydau Boncath 007/LDP/01 I'r gogledd o Gilfan y Coed 17
Cilgerran Cilgerran 000/01122 Fferm y Fforest 6
Cilgerran Cilgerran 020/00062 Gerllaw Holly Lodge 30
Wiston Clarbeston Road 022/00012 I'r gorllewin o Ash Grove 21
Wiston Clarbeston Road 022/00018 Safle ger y Neuadd Goffa 24
Maenclochog Clunderwen 152/LDP/01 Safle'r Depo 50
Llanrhian Croesgoch 028/00012 I'r Gogledd o'r Efail 20
Llanrhian Croesgoch 028/00013 I'r dwyrain o'r Efail 22
Rudbaxton Crundale 000/01008 Fenton Barn 23
Rudbaxton Crundale 029/00013 Dingle Lane 40
Rudbaxton Crundale 029/00014 Gyferbyn â Woodholm Close 11
Crymych Crymych 030/00019 Ger Crug yr Efydd 27
Crymych Crymych 030/00039 OS 3337, Hermon Rd 10
Crymych Crymych 030/00043 Rhwng yr Ysgol a Station Road 60
Crymych Crymych 030/00055 I'r gorllewin o Greenacres 14
Crymych Crymych 030/LDP/01 I'r dwyrain o Waunaeron 35
Crymych Eglywyswrw 033/00035 I’r De Orllewin o’r Ysgol 15
Gogledd Ddwyrain Abergwaun Abergwaun 034/00333 Fferm Maesgwynne ac i’r Dwyrain 341
Gogledd Ddwyrain Abergwaun Abergwaun 034/00257 Gwesty'r Old Frenchman 10
Gogledd Ddwyrain Abergwaun Abergwaun 034/00333 Pen Wallis 30
Gogledd Ddwyrain Abergwaun Abergwaun 034/LDP/01 Yr Hen Ysgol Fabanod 18
Crymych Glandwr 000/01290 Lammas, Pontygafel 9
Wdig Wdig 034/00099 Delfryn, Heol Penlan, Stop & Call 9
Wdig Wdig 034/00109 OS 8527 gyferbyn â Crowstone 19
Wdig Wdig 034/00292 Main Street 41
Solfach Hwlffordd 000/01043 Denant Farm Dreenhill 9
Solfach Hwlffordd 000/01055 Tir ger Grahams Builders 52
Solfach Hwlffordd 17/0513/PA County Hotel 10
Solfach Hwlffordd 06/0063/PA Darn o Dir y tu ôl i City Rd 130
Solfach Hwlffordd 040/00106 Scarrowscant/Glenover 220
Solfach Hwlffordd 040/00273 & 040/00274 Gogledd a De Slade Lane 729
Solfach Hwlffordd 040/00275 Shoals Hook Lane 277
Solfach Hwlffordd 040/00364 8 ac 81 Spring Gardens 6
Solfach Hwlffordd 040/00373 Eglwys Calvary 17
Solfach Hwlffordd 040/00397 Imperial Garages gynt 58
Solfach Hwlffordd 040/00411 Gwesty Ty Penfro 23
Solfach Hwlffordd 040/00424 Tir oddi ar Slade Lane 24
Solfach Hwlffordd 040/00378 Flat 12, 18-20 Hill Street 13
Solfach Hwlffordd 040/00404 Olive Branch, 22 Hill St 6
Solfach Hwlffordd 040/00429 25 Hill St 6
Treletert Hayscastle Cross 041/LDP/01 Tir gyferbyn â Barrowgate 6
Treletert Treletert 000/01287 Gwesty Brynawelon 20
Treletert Treletert 053/00009 Court Meadow 90
Treletert Treletert 053/00052 Cyn Trac Go-Kart 23
Maenclochog Llandissilio 000/01421 I'r gogledd o Faesbryn 6
Maenclochog Llandissilio 060/00036 Llandissillio Tractors 5
Maenclochog Llandissilio 060/LDP/01 Pwll Quarry Cross 25
Maenclochog Maenclochog 081/LDP/01 Gogledd orllewin o’r Global Inn 30
Treletert Mathri 085/LDP/01 I'r de o'r woodturners 6
Dinas Cross Cas-mael 108/LDP/01 Gyferbyn â Bro Dewi 6
Dinas Cross Cas-mael 108/LDP/02 I’r Gorllewin o Awelfa 12
Wiston Spittal 120/00018 I’r Gogledd Orllewin o Wesley Way 22
Llanrhian Square & Compass 000/01420 Tir yn Square & Compass 6
Llandudoch Llandudoch 122/00035 Estyniad Awel y Môr 44
Clydau Tegryn 131/00021 Tir ger Fferm Blaenfynnon 30
Treletert Cas-blaidd 149/LDP/01 Gyferbyn â Haul y Bryn 30
Cilgerran Abercyth 001/00008 ENC 9222, PENRHIW 16
Wiston Clarbeston Rd 144/00104 Tir yn OS 3428 WE 6
Crymych Hermon 041/00013 OS 709 26

Sir Benfro U002

Ward
Anheddiad
Cyfeirnod
Enw'r datblygiad/cyfeiriad safle
Cyfanswm yr anheddau/unedau
Burton Barnlake 154/00001 Cam 2, Barnlake Point 30
Camros Camrose 000/01202 Wolfsdale Hall 7
Camros Camrose 014/00026 Tir i’r De o Beech Grove 15
Llangwm Freystrop 03/0382/PA Tir oddi ar Targate Rd 10
Hwlffordd: Portfield Cymdeithas Tai Hwlffordd 040/00386 Tir yn Albert Town 87
Johnston Johnston 000/01419 Tir Langford Rd 26
Johnston Johnston 048/00017 Pond Bridge Farm 137
Johnston Johnston 048/00038 Ger Milford Rd 120
Johnston Johnston 048/00050 Tir oddi ar yr A477 13
Camros Keeston 049/00024 Tir ger West Lane Close 35
Llangwm Llangwm 063/00024 Gyferbyn â'r Kilns 75
Aberdaugleddau Dwyrain Aberdaugleddau 086/00128 Greenmeadow Steynton 81
Aberdaugleddau Gogledd Aberdaugleddau 086/00129 Beaconing field 81
Aberdaugleddau Gorllewin Aberdaugleddau 086/00222 I’r De Orllewin o’r Meads 93
Aberdaugleddau Hakin Aberdaugleddau 086/00316 The Point, Hakin 22
Aberdaugleddau Gogledd Aberdaugleddau 086/00318 Castle Pill 72
Aberdaugleddau Gogledd Aberdaugleddau 086/00335 Tir yn Cromwell Rd 16
Aberdaugleddau Canol Aberdaugleddau 086/00360 Tir i’r Gogledd Ddwyrain o Manchester Club 10
Johnston Aberdaugleddau 134/00012 Tir yn Fferm Upper Thornton 10
Aberdaugleddau Gorllewin Aberdaugleddau 086/00372 Tir yn y Priordy 14
Aberdaugleddau Hakin Aberdaugleddau 086/00374 Clwb Cymdeithasol Hakin 8
Aberdaugleddau Hakin Aberdaugleddau 086/00374 Clwb Cymdeithasol Hakin 8
Aberdaugleddau Hubberston Aberdaugleddau 086/00095 Hubberston i'r gorllewin o Silverstream 50
Aberdaugleddau Gogledd Milford Haven HA 086/00223 Thornton Rd 224
Camros Roch 114/00016 Rhan OS 6717, Eglwys Rd 22
Camros Roch 114/LDP/01 I'r Dwyrain o Ffordd y Pererinion 44
Burton Rosemarket 116/00029 3 The Beacon 10
Burton Rosemarket 116/00031 Middle Street 6
Burton Rosemarket 116/LDP/01 Gyferbyn â'r Glades 13
Camros Simpson Cross 119/LDP/01 I'r dwyrain o Hill Lane 11
Johnston Tiers Cross 135/00004 I’r Gogledd o Bulford Rd 23
Burton Burton Ferry 012/00004 Tir i'r De o Kiln Park 8
Llangwm Hook 044/00015 Ger Shangrila 41
Llangwm Hook 044/00050 R/O Pill Rd 13
Llangwm Hook 044/00063 Barn Farm 10
Burton Houghton 045/00008 Meithrinfa Houghton 15
Aberdaugleddau Hubberston Milford Haven 086/00107 Ystâd Liddeston Valley 72

Sir Benfro U003

Ward
Anheddiad
Cyfeirnod
Enw'r datblygiad/cyfeiriad safle
Cyfanswm yr anheddau/unedau
Llandyfai Cosheston 025/00028 I'r De o Tinker’s Fold 6
Llandyfai Cosheston 025/00039 Tir yn West Park 6
Hundleton Hundleton 046/00015 I'r dwyrain o Bentlass Rd 32
East Williamston Jeffreyston 047/LDP/01 Tu ôl i Beggars Roost a Sunnyside 18
Llandyfái Llandyfái 052/00011 I'r De o Cleggars Park 55
Llanbed Felffre Llanddewi Felffre 057/LDP/01 I'r Gogledd o Neuadd y Pentref 12
Arberth Arberth 088/00006 Old mart springs gardens 46
Arberth Arberth 088/00074 Fferm Dingle 33
Arberth Arberth 088/00075 I’r Dwyrain o Northmead, Jesse Rd 104
Arberth Arberth 088/00077 Tir ger Fferm Rushacre 55
Arberth Arberth 088/00078 I’r Gorllewin o Erddi Bloomfield 89
Arberth Arberth 088/00348 Little greenway, station Rd 19
Arberth Arberth 088/00352 Eastgate house, Jesse road 6
Arberth Arberth 088/00353 Cartref preswyl Sunnybank 25
Arberth Neyland 093/00066 I'r dwyrain o Poppy Drive 101
Arberth Neyland 093/00112 Lawrenny Castle Hotel 5
Arberth Neyland 093/00112 Castle House 17 High St 5
Penfro: St. Mary South Penfro 095/00119 Tir y tu ôl i 100 South Rd 5
Penfro: Monkton Penfro 095/00120 Greenacre park 15
Penfro: St. Michael Penfro 095/00144 I'r gogledd o Gibbas Way 70
Penfro: St. Michael Penfro 095/00144 I'r De o Gibbas Way 98
Penfro: Monkton Penfro 095/00147 Ger Long Mains a Priordy Monkton 169
Penfro: Monkton Penfro 095/00153 Ger Monkton Swifts 118
Penfro: St. Michael Penfro 095/00154 I’r Gogledd ac i’r Gorllewin o dwnnel y rheilffordd 141
Penfro: Monkton Penfro 095/00183 The Haygert field 9
Penfro: St. Mary North Penfro 095/00225 Tir i'r de-ddwyrain o Golden Hill Road 29
Penfro St. Mary North Penfro 095/00237 4, 5, 6 castle terrace, 7, 8 northgate street 16
Penfro: Monkton Penfro 095/00240 Springfield  5
Doc Penfro Marchnad Doc Penfro 096/00006 St Patrick’s Hill 13
Doc Penfro Pennar Doc Penfro 096/00011 Parc Pennar 136
Doc Penfro Pennar Doc Penfro 096/00233 I’r Dwyrain o Hill Farm 63
Doc Penfro Pennar Doc Penfro 096/00238 I'r gogledd o Pembroke Rd 98
Doc Penfro Llanion Doc Penfro 096/00274 Tir i’r Gogledd o Westy Cleddau Bridge 5
Doc Penfro Canol Doc Penfro 096/00328 13,15, 17, 19 to 23, Meyrick Street 22
Doc Penfro Marchnad Doc Penfro 096/00330 Commodore Hotel 31
Doc Penfro Canol Doc Penfro 096/00337 Tir ger ASDA 7
Doc Penfro Llanion Doc Penfro 096/00375 Tir i'r gogledd o Cleddau 14
Doc Penfro Canol Doc Penfro 096/00385 Yr hen dŷ ysgol 5
Doc Penfro Pennar Cymdeithas Tai Doc Penfro 096/00373 Imble Lane 100
Doc Penfro Pennar Cymdeithas Tai Doc Penfro 096/00387 Hen Ysgol Pennar 15
Penfro St Mary North Cymdeithas Tai Doc Penfro 095/00233 4 & 5 Rocky Park 13
Penalun Penally 000/01417 Clwb Nos DJs a Fflatiau Shangrila 31
Penalun Penally 097/LDP/01 I'r gogledd o'r paddock 8
Penalun Penally 097/LDP/02 Penally Heights 11
East Williamston Pentlepoir 099/00045 I’r Dwyrain o Glenanne 6
East Williamston Pentlepoir 099/00052/099/LDP/01 Tir ger Coppins Lodge 49
East Williamston Pentlepoir 099/00056 Holborn Farm 30
East Williamston Pentlepoir 099/00059 Yr hen ysgol 19
Martletwy Robeston Wathen 113/00013 Robeston House 5
Martletwy Robeston Wathen 113/LDP/01 I’r De o Robeston Court 14
Maenorbŷr St Florence 123/00045 Ash Grove 11
Maenorbŷr St Florence 123/LDP/01 I'r Gogledd o Parsons Green 26
Hundleton St Twynells 125/00009 St Twynells Farm 9
Amroth Stepaside 127/00012 Clos yr Ysgol 5
Amroth Stepaside 127/00015 Old Victorian school 8
Arberth Wledig Templeton 132/00044 Tir i’r goledd o faes y pentref 22
Arberth Wledig Templeton 132/LDP/01 I'r de o Gyffordd Boars Head 28
East Williamston Broadmoor 008/LDP/01 Gogledd Orllewin Lyndhurst Avenue 12
Caeriw Caeriw 015/00006 Plot 2, Runway Garage 8
Caeriw Caeriw 015/00022 I'r De o'r Plough Inn 49
Caeriw Caeriw 015/00024 Safle Carafannau PCNPA 100
Caeriw Caeriw 015/00029 Clynderwen & Cardiganshire Farmers Ltd 6
Cilgeti/Begeli Begeli 003/00012 New Rd/P Green 27
Cilgeti/Begeli Begeli 003/00040 I'r Gogledd o New Road 70
Cilgeti/Begeli Begeli 003/00025 I'r gorllewin o Barley Park 26
Cilgeti/Begeli Begeli 003/00026 Estyniad ar safle'r ffordd newydd 65
Cilgeti/Begeli Begeli 003/00037 I’r Gogledd o Brookfield Villas 20
Cilgeti/Begeli Begeli 003/00038 I'r dwyrain o'r bwthyn 8
Cilgeti/Begeli Cilgeti 050/00041 Tir i'r gorllewin o Ysgol Stepaside 19
Cilgeti/Begeli Cilgeti 050/00043 Tir y tu ôl i Neuadd Newton 26
Cilgeti/Begeli Cilgeti 050/00044 Tir i'r de o Barc Kilvelgy 20
Cilgeti/Begeli Reynalton 110/00015 Tir ym Maes Elwyn John 7
ID: 9142, adolygwyd 17/03/2023