Atgyweirio a Chynnal Tai'r

Cynnal a chadw cynlluniedig

Er mwyn rhoi’r gwasanaeth mwyaf effeithiol a darbodus, bydd y Cyngor yn ymdrin â’r rhan fwyaf o atgyweiriadau i dai yn ôl ‘rhaglen cynnal a chadw wedi’i chynllunio’. Mae hyn yn golygu y bydd atgyweiriadau neilltuol yn cael eu gwneud yn ôl rhaglen gylchol pum mlynedd ar adegau y bydd y Cyngor yn penderfynu arnynt; ni fyddwch chi’n gorfod hysbysu’r Cyngor yn eu cylch. Y bwriad yw amnewid neu adnewyddu elfennau o’ch cartref sy’n dod i ddiwedd eu hoes o ran bod yn ddefnyddiol.

Fe gewch wybod pan mae’r atgyweiriadau wedi’u cynllunio, ar fin cael eu gwneud yn eich cartref.

Beth mae’r gwaith atgyweiriadau rhaglenedig yn ei gynnwys?

  • atgyweiriadau cyn peintio’r tu fas e.e. estyll tywydd, drysau a ffenestri’r tu fas
  • peintio’r tu fas
  • ailadeiladu’r simnai
  • dodi ffenestr newydd, ailadeiladu’r wal derfyn

I gael rhagor o wybodaeth byddwch cystal â chysylltu â:

Peter Nicholas, Rheolwr Gweithrediadau
Ffôn: 01437 775921
E-bost: peter.nicholas@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1852, adolygwyd 13/09/2022