Prosiect band eang gwib: atebion i’ch cwestiynau

Mae’r cyhoeddiad diweddar am gyrraedd carreg filltir bwysig mewn prosiect i ddod â band eang gwib i Sir Benfro gyfan wedi tanio diddordeb mawr yn y datblygiad.

Fis diwethaf, cyhoeddodd Cyngor Sir Penfro fod y cabinetau cyntaf sy’n dod â band eang gigabit-alluog (1000mb yr eiliad) yn cael eu gosod i wasanaethu ardaloedd peilot cyntaf Dale, y Mot a Threamlod.

O ganlyniad i’r newyddion am y cam mawr cyntaf ymlaen yn y Prosiect Band Eang Gwib, mae cannoedd o bobl wedi cofrestru i fynegi diddordeb.

Yn naturiol, bu cynnydd hefyd yn nifer y cwestiynau am y prosiect a sut y gall greu seilwaith digidol, parod ar gyfer y dyfodol, i’r sir.

Darllen mwy

https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/prosiect-band-eang-gwib-atebion-ich-cwestiynau

 

ID: 7525, diwygiedig03/03/2021