Beicio Sir Benfro

Aberteifi i Gilgerran

Os ydych chi’n chwilio am rywle i fynd i seiclo â’r teulu, yna beth am fynd i Ganolfan Bywyd Gwyllt Cymru yng Nghilgerran, ger Aberteifi. Cofiwch ddod â’ch sbenglas i weld yr adar!

Man cychwyn llwybr seiclo didraffig y ‘Cardi Bach’ yw Pont Aberteifi. Yno gallwch chi fynd ar y llwybr seiclo gerllaw’r bont, ar bwys Tafarn y Castell. Gan bwyll – pan ydych chi’n reidio ar hyd y rhan hon ar lan yr afon.

Yna seiclwch o dan y bont newydd a dilyn yr hen reilffordd segur sy’n mynd trwy Warchodfa Bywyd Gwyllt Cilgerran.

Mae Canolfan Bywyd Gwyllt Cilgerran yn fan berffaith i stopio er mwyn cael lluniaeth neu gallwch ddod â phicnic a joio’r golygfeydd.

Os hoffech seiclo ymhellach gallwch chi reidio ar hyd y ffordd fynedfa i’r ganolfan bywyd gwyllt, i gyfeiriad Cilgerran. Sylwer:

Mae traffig ar y rhan hon o’r ffordd. Wrth y fynedfa trowch i’r chwith a dilyn y ffyrdd gwledig i Gilgerran at y castell.

 

Atyniadau ar hyd y daith
Castell Aberteifi

Mae Castell Aberteifi yn dyddio’n ôl i’r 12fed ganrif a dyma lle y cynhaliwyd yr Eisteddfod gyntaf yng Nghymru ym 1176.

Corsydd Teifi

Cors Teifi, heb os nac oni bai, yw un o’r gwarchodfeydd gwlyptir gorau yng Nghymru.

Canolfan Bywyd Gwyllt Cymru

Gwarchodfa natur 264 erw – ar gyfer natur a bywyd gwyllt – sydd wedi’i lleoli mewn cefn gwlad gwyrddlas. Mae’n gartref i lawer o anifeiliaid ac adar gwyllt, ac yn eu plith mae dyfrgwn, moch daear, glas y dorlan a’r barcud.

Castell Cilgerran

Bu Castell Cilgerran ym meddiant llawer o brif gymeriadau hanes milwrol Sir Benfro yn eu tro. Heddiw, mae lleoliad Cilgerran yn un trawiadol, yn uchel uwchben Afon Teifi gyda chlogwyn ar y ddwy ochr iddo - mae’n safle naturiol ar gyfer amddiffynfa.

ID: 267, adolygwyd 13/10/2017