Beicio Sir Benfro

Llwybr Beicio Llys-y-Frân

Parc gwledig 350 erw yw Llys-y-Fran yng nghanol Sir Benfro.

Prif ganolbwynt y parc yw ei gronfa ddŵr a’r argae 100 troedfedd o uchder sy’n anfon dŵr i dywallt i mewn i Afon Syfynwy. Mae’r parc yn hafan o heddwch a llonyddwch gyda digonedd o fywyd gwyllt ar y dŵr ac allan ohono.

 

Llwybr ar gyfer Teuluoedd - 2.4 cilomedr / 1.5 milltir
Mae’r llwybr ar gyfer teuluoedd yn cychwyn yn y ganolfan ymwelwyr ac yn dilyn ymyl ochr ddwyreiniol y gronfa ddŵr gan fynd i mewn ac allan o’r coed.

Gan mai parc gwledig yw, mae’r llwybr yn rhoi’r cyfle i egin feicwyr gael blas o feicio i ffwrdd o’r heol tros yr holl dalpiau a darnau garw a’r cyfle i rasio trwy ambell bwll o ddŵr.  Pan aiff y cyfan yn ormod i chi, mae digon o fannau i gael picnic ac i oedi ac edmygu’r olygfa a gorffwys y coesau blinedig yn barod ar gyfer y siwrnai adref.

Llwybr y Beiciau Mynydd - 10.5 cilomedr / 6.5 milltir
Mae Llwybr y Beiciau Mynydd yn cychwyn yn y ganolfan ymwelwyr ac yn dilyn darn o’r llwybr i deuluoedd sy’n 1.5 milltir. Mae’r llwybr yn troi tua’r de wrth groesi’r nant am y tro cyntaf, drwy’r llethrau coediog ar hyd ymyl y gronfa ddŵr ac mae’n golygu dod i lawr rhai llethrau serth gan gynnwys llwybr igam-ogam gyda wyneb cerrig clai rhydd sy’n dipyn o her ac fel bob amser, mae’r llwybr yn dringo.

Mae gwaith dringo caled iawn ar y rhan olaf sydd o dan yr argae yn ol i fyny i’r ganolfan ymwelwyr ac at y cwpanaid te hwnnw yr ydych chi’n ei haeddu’n fawr. Mae man i olchi beiciau ar gael y tu ol i’r ganolfan ymwelwyr os bu hi’n daith fwdlyd iawn.

Llogi Beiciau a thrwyddedau beicio
Maent ar gael o’r Ganolfan Ymwelwyr. Mae helmed a thrwydded yn cael ei gynnwys pan logir beic am £1 i bob beic.

Sut i ddod o hyd i Barc Gwledig Llys-y-Frân
Mae Parc Gwledig Llys-y-Fran tua 10 milltir ir gogledd-ddwyrain o Hwlffordd. Dilynwch yr arwyddion cyfeirio brown a gwyn oddi ar yr A40, y B4313 neu’r B4329.

ID: 269, adolygwyd 13/10/2017