Beicio Sir Benfro

Y Dramffordd - Stepaside i Saundersfoot

Mae Saundersfoot yn ganolfan seiclo ardderchog yn Sir Benfro, sy’n cynnig golygfeydd hyfryd o’r arfordir a rhannau sy’n rhydd o draffig.

Os am awr neu ddwy o seiclo pleserus beth am barcio’r car a dilyn y llwybr aml ddefnydd hyfryd o Pleasant Valley i lawr hyd at Harbwr Saundersfoot ar hyd yr hen linell rheilffordd.

 

Dechreuwch eich anturiaethau o’r ganolfan treftadaeth, gan ddilyn yr hen linell rheilffordd o Stepaside, a dywedir mai yma oedd gwaith gwneud glo a haearn cyntaf Cymru.  Daliwch ati i lawr trwy'r dyffryn coediog wrth iddo ymddolennu gyda’r afon i gyfeiriad Wiseman’s Bridge.Fe allech chi hyd yn oed fod yn lwcus i weld dwrgi neu ddau ar y ffordd.  Yma fyddwch yn ymuno â lôn 4, y Lôn Geltaidd.

Sylwch ar y golygfeydd hyfryd o’r môr wrth i’ch llwybr ddilyn ymyl y dwr i gyfeiriad Coppet Hall, sydd a’i enw yn tarddu o’r hen arosfa tanwydd a dwr, ‘Coal Pit Halt’, a’r hen dwneli nad oes defnydd iddynt mwyach.

Cofiwch ddod oddi ar eich beic cyn mynd i mewn i’r twneli. Croeswch faes parcio Coppet Hall trwy’r twnel nesaf gan wneud eich ffordd i lawr y Strand i bentref Saundersfoot, fe allwch chi gymryd llwybr brys ar draws y maes parcio, i’r harbwr a diwedd eich taith, y man perffaith am ddishgled o de neu hufen ia.

Y Dramffordd

Mae’r llwybr yn llydan gydag arwyneb gwych arno. Llwybr poblogaidd cyd-ddefnydd yw hwn – felly gan bwyll – bydd seiclwyr eraill, cerddwyr a defnyddwyr cadeiriau olwyn yn ei ddefnyddio.

Dull Seiclo a Cherdded, Cadair Olwyn Pellter 3.6 cilomedr  Llogi Beiciau Tenby Cycles, 16 The Norton, Dinbych-y-pysgod, Ffôn: 01834 845573 Gwerthu, cyweirio, cynnal a chadw a llogi beiciau

Atyniadau Gwaith HaearnStepaside ac Adeiladau Pwll Glo’r Gelli (Grove Colliery), Traeth Wisemans Bridge a safle ymarferion glanio D-Day ym 1944, Traeth a Harbwr Saundersfoot.

ID: 268, adolygwyd 13/10/2017