Beth sydd ar gael

PPF amserlen gweithgaredd

Yr amserlen rithiol PPF

Mae ‘rhithiol’ yn golygu mae fe ar-lein. Gofynnwch rywun i helpu chi fynd ar-lein i ymuno. Mae pob sesiwn ar Zoom oni bai ei fod yn dweud.

Ymuno â’r grŵp PPF Moving On at Home a byddwn yn dweud sut i ddod o hyd i ni ar Zoom.

Mae’r grŵps yn cael grŵp wahanol ar Facebook i aelodau – PPF Groupsa PPF Gaming Club am sesiynau Facebook Live: ymuno a'r Pembrokeshire People First grŵp.

 

ID: 6709, adolygwyd 11/08/2022