Bioamrywiaeth

Cynlluniau a Chanllawiau

Mae Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Sir Benfro (LBAP)yn rhoi fframwaith ar gyfer cydgysylltu camau gweithredu presennol a newydd i warchod a gwella bioamrywiaeth yn Sir Benfro, gan ystyried blaenoriaethau lleol a chenedlaethol. Caiff Rhannau 1 a 2 o’r LBAP eu cyhoeddi yma er gwybodaeth. Cynllun Gweithredu ar Adfer Natur Sir Benfro sy’n rhoi’r canllawiau mwyaf cyfredol.

: Mae’n rhoi cefndir cryno i fioamrywiaeth yn Sir Benfro a swyddogaeth Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir Benfro (rhagflaenydd Partneriaeth Natur Sir Benfro). Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y cynefinoedd a rhywogaethau blaenoriaethol yn Sir Benfro.

LBAP Rhan 2: Mae’n rhoi cyfres o gynlluniau gweithredu ar rywogaethau a chynefinoedd ar gyfer nodweddion allweddol Sir Benfro, gan nodi tueddiadau a bygythion ac awgrymu camau gweithredu i roi sylw iddynt.

1.  Cynlluniau Gweithredu Cyffredinol

2.  Cynlluniau Gweithredu ar Grwpiau Cynefinoedd

3.  Cynlluniau Gweithredu ar Grwpiau Rhywogaethau

4.  Cynlluniau Gweithredu ar Rywogaethau

Cynllun Gweithredu ar Adfer Sir Natur Benfro

Cynllun Gweithredu Adfer Natur ar gyfer Sir Benfro Rhan 1: Ein Strategaeth ar gyfer Natur

 

Arweiniad

Canllawiau ar ddethol coed a llwyni yn Sir Benfro

ID: 2586, adolygwyd 25/01/2022