Budd-dal Tai

Trosolwg

Beth yw Budd-dal Tai?

Mae Budd-dal Tai ar gael i bobl ar incwm isel sy'n gosod eu cartrefi i helpu iddynt fforddio talu'r rhent.

Ni allwch wneud cais am Fudd-dal Tai os ydych yn derbyn Credyd (yn agor mewn tab newydd) Cynhwysol.

Os ydych wedi gwneud cais i'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) am Gredyd Cynhwysol (yn agor mewn tab newydd), ac yn agored i dalu Treth y Cyngor yn yr eiddo lle'r ydych yn byw, bydd angen i chi hefyd wneud cais i'r Cyngor am Ostyngiad Treth y Cyngor.

 

ID: 61, adolygwyd 04/07/2023