COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Budd-dal Tai

Trosolwg

 

Beth yw Budd-dal Tai?

Mae Budd-dal Tai ar gael i bobl ar incwm isel sy'n gosod eu cartrefi i helpu iddynt fforddio talu'r rhent.

Ni allwch wneud cais am Fudd-dal Tai os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol.

Os ydych wedi gwneud cais i'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) am Gredyd Cynhwysol, ac yn agored i dalu Treth y Cyngor yn yr eiddo lle'r ydych yn byw, bydd angen i chi hefyd wneud cais i'r Cyngor am Ostyngiad Treth y Cyngor.

 

ID: 61, adolygwyd 05/10/2017