Budd-dal Tai

Apeliadau

Os ydych chi'n anghytuno â'r penderfyniad ar eich budd-dal tai, gallwch ofyn am adolygiad. I wneud hyn mae angen i chi roi eich rhesymau'n ysgrifenedig ynghylch pam yr ydych yn anghytuno â'r penderfyniad.

Os ydych yn dal yn anfodlon, gallwch apelio. Rhaid gwneud unrhyw apêl cyn pen un mis calendr ar ôl dyddiad y penderfyniad. 

 

 

ID: 73, adolygwyd 03/10/2023