Budd-dal Tai

Cyfradd lwfans tai lleol

 

Mae cyfradd lwfans tai lleol (LHA) fydd yn cael ei ddefnyddio wrth gyfrifo budd-dal tai'n dibynnu ar gyfansoddiad eich teulu a'ch cod post.

Capiwyd lwfans tai lleol ar y gyfradd 4 ystafell wely, hyd yn oed os byddai cyfansoddiad eich teulu fel arfer yn gofyn eiddo mwy na 4 ystafell wely a bydd eich budd-dal ar sail cyfradd 4 ystafell wely.

 

ID: 64, adolygwyd 13/09/2022