COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Budd-dal Tai

Cyfradd lwfans tai lleol

 

Mae cyfradd lwfans tai lleol (LHA) fydd yn cael ei ddefnyddio wrth gyfrifo budd-dal tai'n dibynnu ar gyfansoddiad eich teulu a'ch cod post.

Capiwyd lwfans tai lleol ar y gyfradd 4 ystafell wely, hyd yn oed os byddai cyfansoddiad eich teulu fel arfer yn gofyn eiddo mwy na 4 ystafell wely a bydd eich budd-dal ar sail cyfradd 4 ystafell wely.

 

ID: 64, adolygwyd 20/06/2017