COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Budd-dal Tai

Hawliadau àl-ddyddiedig

 

Os tybiwch fod gennych ‘rheswm da' dros wneud hawliad hwyr cofiwch sicrhau eich bod yn llenwi ffurflen gais am y cyfnod dan sylw.

Sylwch mai'r mwyaf y mae modd ôl-ddyddio hawliad yw un mis i gwsmeriaid oed gwaith.

Os oes gennych gynilion o £16,000 neu fwy, ni fydd gennych hawl i Fudd-dal tai oni bai eich bod yn derbyn Gwarant Credyd Pensiwn.

 

ID: 66, adolygwyd 07/08/2017