Budd-dal Tai

Hawliadau àl-ddyddiedig

Os tybiwch fod gennych ‘rheswm da' dros wneud hawliad hwyr cofiwch sicrhau eich bod yn llenwi ffurflen gais am y cyfnod dan sylw.

Sylwch mai'r mwyaf y mae modd ôl-ddyddio hawliad yw un mis i gwsmeriaid oed gwaith.

Os oes gennych gynilion o £16,000 neu fwy, ni fydd gennych hawl i Fudd-dal tai oni bai eich bod yn derbyn Gwarant Credyd Pensiwn.

 

ID: 66, adolygwyd 13/09/2022