Budd-dal Tai

Pryd fydd fy mudd-dal yn dechrau?

I sicrhau bod eich budd-dal / gostyngiad yn dechrau o'r dyddiad cynharaf posibl, dylech gysylltu â ni cyn gynted ag y bydd arnoch angen budd-dal i ddweud wrthym eich bod yn bwriadu hawlio. Fel arfer mae budd-dal yn dechrau o'r dydd Llun ar ôl i ni dderbyn eich hawliad.

ID: 68, adolygwyd 13/09/2022