COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Budd-dal Tai

Sut gaiff Budd-dal Tai ei dalu?

 

Os oes gennych hawl i Fudd-dal Tai, mae modd ei dalu mewn nifer o ffyrdd gwahanol yn dibynnu ar ba fath o eiddo yr ydych yn byw ynddo. Efallai y gwelwch fod eich taliad cyntaf yn fwy na'ch swm rheolaidd arferol oherwydd ei fod yn cynnwys ôl-daliad o'r dyddiad yr hawlioch. Os ydych chi'n denant preifat bydd y taliad cyntaf yn cael ei dalu fel arfer yn uniongyrchol i'ch landlord.

 

ID: 69, adolygwyd 05/07/2017