Budd-dal Tai

Sut mae ei gyfrifo?

 

Bob blwyddyn mae'r Llywodraeth yn rhoi ffigurau i ni sy'n dangos faint o arian y dylai pobl gael i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol. Mae'r ffigurau hyn yn amrywio gan ddibynnu ar eich amgylchiadau.

Mae faint a gewch yn dibynnu hefyd ar eich incwm, eich cyfalaf, cyfansoddiad eich teulu a chyfradd y lwfans tai lleol sydd gennych hawl iddo.

Fe all swm y budd-dal gael ei ostwng hefyd os oes oedolion eraill yn byw ar yr aelwyd, er enghraifft plant annibynnol dros 18 oed.

 

ID: 63, adolygwyd 13/09/2022