COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Budd-dal Tai

Tenantiaid y Cyngor

Os ydych chi'n denant y cyngor, bydd eich Budd-dal Tai'n cael ei dalu i'ch cyfrif rhent unwaith yr wythnos (ac eithrio wythnosau dim rhent). Bydd unrhyw fudd-dal a gewch yn cael ei dynnu o'ch rhent llawn gan eich gadael gyda llai o rent, neu ddim rhent, i'w dalu. Sylwch na all budd-dal tai gynorthwyo tuag at eich trethi dŵr os ydynt yn rhan o'ch rhent.

ID: 70, adolygwyd 05/07/2017