Budd-dal Tai

Tenantiaid y Cyngor

Os ydych chi'n denant y cyngor, bydd eich Budd-dal Tai'n cael ei dalu i'ch cyfrif rhent unwaith yr wythnos (ac eithrio wythnosau dim rhent). Bydd unrhyw fudd-dal a gewch yn cael ei dynnu o'ch rhent llawn gan eich gadael gyda llai o rent, neu ddim rhent, i'w dalu. Sylwch na all budd-dal tai gynorthwyo tuag at eich trethi dŵr os ydynt yn rhan o'ch rhent.

ID: 70, adolygwyd 13/09/2022