Budd-daliadau a Lwfansau

Mae’r adran hon yn cynnwys crynodeb o rai o’r budd-daliadau a’r cymorth ariannol. Gallwch gael manylion am y rhain a budd-daliadau eraill gan eich Swyddfa Budd-daliadau leol neu’r Ganolfan Byd Gwaith. Ceir manylion yn y llyfr ffôn dan ‘Jobcentres’, neu GOV.UK. Gallwch hefyd gael llyfrynnau am fudd-daliadau mewn llawer o swyddfeydd post.

Mae cael cyngor am eich amgylchiadau unigol yn hanfodol, a gellir cael cyngor gan Gynghorydd Budd-daliadau Cyngor Sir Penfro. Ffôn 01437 764551.

ID: 2160, adolygwyd 11/08/2022