Os ydych ar incwm isel

Credyd Treth Gwaith
Mae Credyd Treth Gwaith yn daliad er mwyn ychwanegu at enillion pobl sy’n gweithio ar gyflog isel.

Er mwyn bod yn gymwys i Gredyd Treth Gwaith rhaid i chi fod:

  • rhwng 16 a 24, gyda phlentyn neu anabledd priodol
  • yn 25 neu drosodd, gyda neu heb blant, a rydych yn
    • gweithio nifer penodol o oriau’r wythnos
    • cael eich talu am y gwaith a wnewch (neu’n disgwyl cael eich talu)
    • derbyn incwm sy’n llai na lefel penodol


Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy ffonio Llinell Gymorth Credydau Treth Cyllid y Wlad.
Ffôn: 0345 300 3900
Ffon Testun: 0345 300 3909
Ymholiadau ysgrifenedig: Cyllid y Wlad - Swyddfa Credyd Treth, Preston PR1 4AT.

ID: 2163, adolygwyd 24/01/2018