Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Adroddiadau Blynyddol

Mae’n ofynnol hefyd i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i gyhoeddi Adroddiadau Blynyddol sy’n dangos sut y maen nhw wedi cyflawni eu dyletswyddau yn erbyn yr amcanion a nodwyd yn eu Cynlluniau Llesiant.

Mae Adroddiad Blynyddol cyntaf Sir Benfro yn amlinellu’r gwaith y mae partneriaid PSB wedi ei gyflawni yn ystod y 12 mis diwethaf tuag at gyflawni ei 'dyletswydd llesiant’ i wella lles economaidd, amgylcheddol, diwylliannol a chymdeithasol pobl a chymunedau yn Sir Benfro, yn awr ac i’r dyfodol.  Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth am sut mae’r Bwrdd yn cynnwys pobl ifanc yn eu gwaith ac yn amlinellu ein hymrwymiad i weithio’n rhanbarthol gyda’u cydweithwyr yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Phowys ar faterion sy’n gyffredin ym mhob un o’n Cynlluniau Llesiant. Yn olaf, mae’r adroddiad yn edrych ymlaen at yr heriau a’r cyfleoedd a all godi yn ystod y 12 mis nesaf.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro: Adroddiad Blynyddol 2023-24

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro: Adroddiad Blynyddol 2021-22

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro: Adroddiad Blynyddol 2020-21

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro: Adroddiad Blynyddol 2019-20

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro: Adroddiad Blynyddol 2018-19

 

ID: 5540, adolygwyd 11/07/2024