Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Agendâu a Chofnodion

 

Fel aelod o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro, mae PLANED yn cefnogi gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus trwy letya pecynnau agenda cyfarfodydd llawn ar eu gwefan.  Ar y dudalen hon dim ond agendâu a chofnodion y byddwch yn gallu eu gweld.  Mae agendâu a chofnodion cyn 2022 ar gael ar gais.

 

Agendâu

Cofnodion

Agenda BGC 25-01-2022    Cofnodion PSB 25-01-2022   
Agenda BGC 15-03-2022    Cofnodion BGC 15-03-2022    
Agenda BGC 28-06-2022   Cofnodion BGC 28-06-2022
Agenda BGC 19-07-2022 Cofnodion BGC 19-07-2022
Agenda BGC 27-09-2022   Cofnodion BGC 27-09-2022
Agenda BGC 22-11-2022 Cofnodion BGC 22-11-2022
Agenda BGC 27-01-2023 Cofnodion BGC 27-01-2023
Agenda BGC 07-03-2023 Cofnodion BGC 07-03-2023
Agenda BGC 25-04-2023 Cofnodion BGC 25-04-2023
Agenda BGC 11-07-2023 Cofnodion BGC 11-07-2023
Agenda BGC 26-09-2023 Cofnodion BGC 26-09-2023
Agenda BGC 28-11-2023 Cofnodion BGC 28-11-2023  
Agenda BGC 20-02-2024   Cofnodion BGC 20-02-2024
Agenda BGC 21-05-2024  -

 

 

ID: 603, adolygwyd 23/05/2024