COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Asesiad Llesiant

Mae'r Asesiad Llesiant yn ofyniad statudol dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, a'i bwrpas yw pennu beth sy'n bwysig i bobl a chymunedau Sir Benfro ynglŷn â materion llesiant.

Bydd canfyddiadau o’r Asesiad Lles yn cael eu defnyddio gan y BGC i adnabod a chynllunio’r gweithrediadau casgliadol sydd eu hangen i wella lles yn Sir Benfro nawr, ac yn y dyfodol.

Mae’r Asesiad Lles ar gyfer Sir Benfro wedi’i hysbysu trwy gysylltiadau helaeth ac arolygon gyda dinasyddion a rhanddeiliaid, ac ystyriaeth o wybodaeth berthnasol megis data, tystiolaeth ac ymchwil presennol, a gymeradwywyd gan y BGC ar 3 Ebrill 2017. Mae cynllunio ar gyfer yr Asesiad Llesiant nesaf ar waith a bydd yn cael ei gwblhau erbyn mis Mai 2022.

Os oes gennych chi unrhyw sylwadau ynghylch y Blaenoriaethau Lles anfonwch neges e-bost at psb@pembrokeshire.gov.uk neu cysylltwch â:

Nick Evans, Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaethau, Cyngor Sir Penfro, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP

ID: 604, adolygwyd 16/04/2021