Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Cynllun Lles

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith bod y Bwrdd yn cynhyrchu Cynllun Llesiant sy’n nodi sut y bydd yn gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Sir Benfro. Rhaid i’r Cynllun gael ei gyhoeddi erbyn mis Mai 2018.

Mae’r ymgynghoriad ynglŷn â’r Cynllun drafft bellach wedi cau ac mae gwaith ar y gweill i orffen y Cynllun a datblygu opsiynau cyflawni.

Bydd gwybodaeth bellach yn ymddangos yma pan fydd ar gael.

 

Nick Evans

Rheolwr Cymorth Partneriaeth a Chraffu

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

SA61 1TP

 

Ffôn: 01437 775858

E-bost: nicholas.evans@pembrokeshire.gov.uk

 

Cyngor gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i BGC Sir Benfro

ID: 2604, adolygwyd 08/01/2018