Byw'n Annibynnol

Cefnogi byw’n annibynnol

Mae byw’n annibynnol yn hawl bwysig i bawb boed ifanc neu hen.

Mae Cyngor Sir Penfro’n cynnig nifer o wasanaethau sy’n cynorthwyo pobl fyw mor annibynnol ag y bo modd cyhyd ag y bo modd, wrth gynnal ansawdd bywyd uchel.

Gallwch hefyd gael gwybod ynghylch Gwasanaeth Larwm Cymunedol Sir Benfro ar gyfer yr henoed ac eraill a nodwyd fel rhai mewn angen, fel dull o roi sicrwydd ychwanegol.

ID: 1570, adolygwyd 03/10/2017