Cabinet Rhaglen Weinyddu 2022-2027

Aelodau a Phortffolios y Cabinet

Cabinet

  • Y Cyngh. David Simpson, Arweinydd
  • Y Cyngh. Paul Miller, Dirprwy Arweinydd, Aelod Cabinet dros Le, y Rhanbarth a Newid Hinsawdd
  • Y Cyngh. Michelle Bateman, Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Rheoleiddiol
  • Y Cyngh. Alec Cormack, Aelod Cabinet dros Gyllid Corfforaethol
  • Y Cyngh. Jon Harvey, Aelod Cabinet dros Gynllunio a Chyflawni Tai
  • Y Cyngh. Tessa Hodgson, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol a Diogelu
  • Y Cyngh. Neil Prior, Aelod Cabinet dros Wella Corfforaethol a Chymunedau
  • Y Cyngh. Rhys Sinnett, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trigolion a Hamdden
  • Y Cyngh. Guy Woodham, Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg
ID: 9733, adolygwyd 09/03/2023