COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cadwraeth

Y Tîm Cadwraeth

Mae’r Tîm Cadwraeth yng Nghyngor Sir Penfro wrthi’n gweithio â sefydliadau lleol a chenedlaethol a gyda’r gymuned leol hefyd er mwyn sicrhau y ceir datblygiad sy’n harddu’r amgylchedd adeiledig a naturiol.

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 2387, adolygwyd 14/08/2018