Cadwraeth

Y Tim Cadwraeth

Mae’r Tîm Cadwraeth yng Nghyngor Sir Penfro wrthi’n gweithio â sefydliadau lleol a chenedlaethol a gyda’r gymuned leol hefyd er mwyn sicrhau y ceir datblygiad sy’n harddu’r amgylchedd hanesyddol a naturiol.

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 2387, adolygwyd 03/07/2023