canllaw tendro cyflwyniad

Sut i ddod i wybod am ein Cyfleoedd Caffael

Mae ble a sut y mae cyrff sector y cyhoeddus yn Sir Benfro’n hysbysebu eu cyfleoedd caffael yn dibynnu ar y math o gontractau, eu gwerth a gofynion cyfreithiol ar gyfer eu dyfarnu.

Mae'r Cyngor yn caffael rhai o'i wasanaethau o Fframweithiau Cenedlaethol  ond mae hefyd yn rhedeg nifer o gyfleoedd tendro ei hun. Cyhoeddir yr holl gyfleoedd o'r fath dros £25k a gynigir gan Gyngor Sir Penfro ar GwerthwchiGymru (yn agor mewn tab newydd).

 

 

ID: 10850, adolygwyd 14/12/2023