Canllawiau a Wybodaeth

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol ar berfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol lleol yn rhoi cyfle i breswylwyr fynegi eu barn ynglŷn â'r gwasanaethau gofal cymdeithasol.   

Rydym yn croesawu eich sylwadau barn ynghylch yr adroddiad.  Bydd yr adborth a gawn gennych yn gymorth i ni ddeall y modd y gallwn barhau i wella gwasanaethau ar gyfer pobl yn Sir Benfro.  Mae'r adroddiad yn cynnwys ffurflen adborth ar gyfer eich sylwadau.   

Byddem yn ddiolchgar pe gallech gymryd ychydig funudau i gwblhau ein holiadur.

Neu, argraffwch copy called ei sganio a'i anfon trwy e-bost at surveys@pembrokeshire.gov.uk neu ei bostio at: Cyngor Sir Penfro, Polisi, 2D Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

Os oes eisiau rhagor o wybodaeth arnoch, mae croeso i chi gysylltu â:

Peta Rogers

County Hall

Haverfordwest

Pembrokeshire

SA61 1TP

Tel: 01437 776000

E-mail: peta.rogers@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2596, adolygwyd 27/09/2017