Canllawiau a Wybodaeth

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Fel Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol i Gyngor Sir Penfro rwy’n hynod falch o allu adrodd sut ydym wedi dod â gwelliannau i ffyniant pobl sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau. 

Fel rhan o’m swyddogaeth, mae gofyn i mi gyflwyno adroddiad ar ba mor dda mae ein hadran Gwasanaethau Cymdeithasol yn gwneud. Yn yr adroddiadau hyn rwy’n dangos y gwelliannau a wnaethom a’r heriau oedd yn ein hwynebu yn ystod 2019/20 a 2020/21. Rwyf hefyd yn cyflwyno ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2021-22

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2020/21

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2019/20

 

ID: 2596, adolygwyd 16/02/2023