COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Canllawiau a Wybodaeth

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Fel Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol i Gyngor Sir Penfro rwy’n hynod falch o allu adrodd sut ydym wedi dod â gwelliannau i ffyniant pobl sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau. 

Fel rhan o’m swyddogaeth, mae gofyn i mi gyflwyno adroddiad ar ba mor dda mae ein hadran Gwasanaethau Cymdeithasol yn gwneud. Yn yr adroddiadau hyn rwy’n dangos y gwelliannau a wnaethom a’r heriau oedd yn ein hwynebu yn ystod 2019/20 a 2020/21. Rwyf hefyd yn cyflwyno ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2019/20

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2020/21

ID: 2596, adolygwyd 17/11/2021