Canllawiau a Wybodaeth

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Fel Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol i Gyngor Sir Penfro rwy’n hynod falch o allu adrodd sut ydym wedi dod â gwelliannau i ffyniant pobl sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau. 

Fel rhan o’m swyddogaeth, mae gofyn i mi gyflwyno adroddiad ar ba mor dda mae ein hadran Gwasanaethau Cymdeithasol yn gwneud. Yn yr adroddiadau hyn rwy’n dangos y gwelliannau a wnaethom a’r heriau oedd yn ein hwynebu yn ystod 2022/23. Rwyf hefyd yn cyflwyno ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2022-23

 

ID: 2596, adolygwyd 19/10/2023