Llyfrgell Dogfennau

Dolenni defnyddiol:

Gwefan Diogelwch Digwyddiadau HSE
Fforwm y Diwydiant Digwyddiadau
Asesiad Risg Diogelwch Tân:Rhestr wirio 5 cam
Asesiad Risg Diogelwch Tân:Digwyddiadau a lleoliadau awyr agored
Canllawiau am ddigwyddiadau pellach, yn yr adran Gwarchodaeth a Diogelwch Busnes ar wefan Cyngor Cenedlaethol y Penaethiaid Tan
Canllawiau Cenedlaethol CIEH ar gyfer Arlwyo Awyr Agored a Symudol
Canllawiau Awdurdod y Diwydiant Diogelwch (SIA) ar bersonél diogelwch
Y canllaw porffor i iechyd, diogelwch a lles mewn cerddoriaeth a digwyddiadau eraill 
 
'Purple Guide'

Ysgrifennwyd y 'Purple Guide' gan Fforwm y Diwydiant Digwyddiadau mewn ymgynghoriad â'r diwydiant digwyddiadau. Ei nod yw helpu trefnwyr digwyddiadau i reoli iechyd a diogelwch, yn enwedig mewn digwyddiadau cerddoriaeth ar raddfa fawr a digwyddiadau tebyg. Dim ond trwy danysgrifio i wefan y 'Diwydiant Diogelwch mewn Digwyddiadau' y gellir defnyddio'r ‘Purple Guide’.

 

The Green Guide - ‘A Guide to Safety at Sports Grounds’ 

Mae'r Canllaw yn rhoi arweiniad manwl i arbenigwyr technegol rheoli tir, megis penseiri a pheirianwyr a'r holl awdurdodau perthnasol i'w cynorthwyo i asesu faint o wylwyr y gellir eu rhoi’n ddiogel mewn maes chwaraeon.

 
Gwefan Busnes Cymru
Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Twristiaeth 2013 - 2020:Partneriaeth ar gyfer Twf
Canllawiau ‘Greening up your Event’

ID: 4514, adolygwyd 28/02/2023