Canolfan Wybodaeth i Bobl Wcrain

Cludiant a Gyrru

Gwasanaethau Bws a Thrên

Hyd at 31 Mawrth, mae'r gwasanaethau canlynol ar gael i westeion o Wcráin am ddim:

 • Pob gwasanaeth bws lleol
 • Gwasanaethau rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru ledled Cymru
 • Gwasanaethau bws a gwasanaethau trên Trafnidiaeth Cymru sy’n croesi i Loegr os ydynt naill ai'n dechrau neu’n gorffen yng Nghymru

I fod yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn, rhaid i chi fodloni un o'r meini prawf canlynol:

 • Meddu ar basbort dilys (‘ffoaduriaid’ o Wcráin yn unig) hyd nes eich bod wedi eich prosesu gan y Swyddfa Gartref
 • Wedi derbyn llythyr gan y Swyddfa Gartref 
 • Meddu ar drwydded breswylio Brydeinig fiometrig gyda marc i nodi bod yr unigolyn yn ‘ffoadur’
 • Meddu ar brawf o fod yn ‘ffoadur’ sydd â diogelwch dyngarol
 • Bod yn rhywun a all gyflwyno trwydded breswylio Brydeinig nad yw’n cynnwys yr ymadroddion hyn ond sydd hefyd yn gallu cyflwyno llythyr neu e-bost sy’n dweud ei fod wedi cael statws ffoadur / diogelwch dyngarol

Yn ogystal â thrafnidiaeth gyhoeddus, mae gan Sir Benfro nifer o opsiynau o ran trafnidiaeth gymunedol, sy'n arbennig o ddefnyddiol mewn ardaloedd mwy gwledig. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Bws Fflecsi  
 • Country Cars, Dial a Ride, Scooters a Take Me Too – cysylltwch â PACTO ar 0800 783 1584 neu ewch i: PACTO 
 • Bysiau lleol 

Llwybrau ac Amserlenni Bws – Cyngor Sir Penfro

Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol

Gyrru yn Sir Benfro

Rhaid i chi fod â thrwydded yrru lawn ac yswiriant modur cyfredol i yrru cerbyd ar ffyrdd y DU. Yn dibynnu ar y math o drwydded yrru sydd gennych, bydd rheolau gwahanol yn berthnasol i chi.

Deiliaid Trwydded Car a Beic

Mae'r DVLA yn cynghori, os gwnaethoch basio eich prawf gyrru y tu allan i’r UE/AEE, y caniateir i chi yrru am 12 mis ar ôl cyrraedd.

Mae hyn yn golygu, os oes gennych drwydded yrru Wcráin, gallwch ei defnyddio am y 12 mis yr ydych yn aros yma.

Ar ôl y cyfnod o 12 mis, bydd yn rhaid i chi wneud un o'r canlynol:

Cyfnewid eich trwydded

Ar ôl 12 mis, gallwch gyfnewid eich trwydded – mae modd dosbarthu hyn fel a ganlyn:

 • Os gwnaethoch basio’ch prawf gyrru cyn 28 Rhagfyr 2021, gallwch ond cyfnewid eich trwydded am drwydded y DU sy’n caniatáu ichi yrru cerbydau awtomatig.
 • Os gwnaethoch basio eich prawf gyrru ar neu ar ôl 28 Rhagfyr 2021 a bod eich trwydded gyfredol yn caniatáu ichi yrru cerbydau llaw, gallwch ei chyfnewid am drwydded y DU sy’n caniatáu ichi yrru cerbydau llaw.
 • Os oes gennych chi drwydded beic modur, ni allwch ei chyfnewid am drwydded gyfatebol yn y DU. Bydd gofyn i chi wneud cais am drwydded dros dro a sefyll prawf theori ac ymarferol yn y DU.

Sylwch, os gwnaethoch basio eich prawf gyrru cyn 28 Rhagfyr 2021 a'ch bod am yrru cerbydau llaw yn y DU, bydd angen i chi hefyd i wneud cais am drwydded dros dro a sefyll prawf theori ac ymarferol yn y DU.

Deiliaid Trwydded Lorïau a Bysiau

Os oes gennych drwydded yrru Wcráin sy'n caniatáu i chi yrru lorïau a/neu fysiau, nid ydych yn gymwys i'w gyrru yn y DU. Bydd angen i chi gyfnewid eich trwydded a phasio prawf gyrru Prydeinig yn y cerbyd priodol.

Os nad yw'ch trwydded o'r UE/AEE / gwlad ddynodedig. Gallwch yrru unrhyw gategori o gerbyd bach a ddangosir ar eich trwydded am hyd at 12 mis o'r amser y byddwch yn dod yn breswylydd. 

ID: 9066, adolygwyd 07/02/2023