Canolfan Wybodaeth i Bobl Wcrain

Cyngor ynghylch arian, budd-daliadau a hawliau

Gall pawb yn Sir Benfro gael cyngor annibynnol a diduedd rhad-ac-am-ddim ynghylch eu hawliau a’u cyfrifoldebau, gan gynnwys cymorth ariannol.

Gallai hyn gynnwys budd-daliadau lles / ffurflenni hawlio, rheoli dyled, addysg ariannol neu sgwrs i wirio eich bod yn cael popeth y mae gennych hawl iddo.

Mae rhai cwmnïau cyfleustodau’n gweithredu cynlluniau i gynorthwyo’r rhai sy’n profi anawsterau neu y mae arnynt angen help i dalu eu biliau.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r canlynol:

  • Cyngor Ar Bopeth Sir Benfro – 01437 806070 neu ar y we yn Pembs CAB 
  • Age Cymru Dyfed – 03333 447 874 neu ar y we yn Age UK 
ID: 9205, adolygwyd 17/03/2023