Canolfan Wybodaeth i Bobl Wcrain

Taliad Cyfamser

Mae pobl Wcreinaidd sy’n cyrraedd dan y cynllun Cartrefi i Wcráin yn gymwys i gael taliad interim o £200 gan Lywodraeth y DU ar gyfer costau cynhaliaeth i’w cynnal nes eu bod yn gallu cael mynediad at ffynonellau incwm eraill. Gellir defnyddio’r arian hwn ar gyfer eitemau hanfodol a hefyd fel cyfraniad at gostau bwyd a chludiant. Caiff hwn ei weinyddu gan Gyngor Sir Penfro. Nid oes angen ad-dalu’r taliad ac mae’n eiddo i’r gwestai Wcreinaidd.

Bydd hwn yn cael ei dalu fel arfer trwy ddyroddi cerdyn credyd rhagdaledig ond mewn rhai achosion bydd yn cael ei roi fel arian parod.

Bydd gweithwyr arweiniol yn sicrhau eich bod yn cael eich taliad interim yn dilyn un o’r ymweliadau cyntaf a byddant yn rhoi cyngor ynghylch eich cais am Gredyd Cynhwysol.  Gall gymryd 4-6 wythnos i’r Adran Gwaith a Phensiynau brosesu hwn.

Cysylltwch â ni ar ukrainecommunityresponse@pembrokeshire.gov.uk neu 01437 776301 os nad ydych wedi derbyn eich taliad.

 

ID: 9065, adolygwyd 26/10/2022