Canolfan Wybodaeth i Noddwyr

Canolfan Wybodaeth i Noddwyr

Yn gyntaf, diolch i chi am gynnig eich cartref neu'ch eiddo fel lle diogel i unigolyn neu deulu o Wcráin. Mae’n ein hatgoffa o haelioni rhyfeddol y bobl leol. Rydym yn siŵr y byddwch yn darparu'r diogelwch a'r lloches sydd eu hangen ar y rhai sy'n cyrraedd o Wcráin ar hyn o bryd.

Mae’r tudalennau canlynol wedi’u cyhoeddi gydag amrywiaeth o wybodaeth i’ch cefnogi yn eich rôl fel noddwr neu westeiwr.

ID: 9101, adolygwyd 26/10/2022