Canolfan Wybodaeth i Noddwyr

Cartrefi i Wcráin

Mae Cartrefi i Wcráin yn gynllun gan Lywodraeth y DU sy’n caniatáu i bobl ledled y DU gynnig eu hystafell sbâr neu lety i letya unigolyn neu deulu o Wcráin sy’n ffoi rhag rhyfel.

Beth yw gwesteiwr?

Mae gwesteiwr yn berson, teulu neu gymuned sy'n gallu cynnig lle i aros ac sy'n fodlon cadarnhau hynny mewn cais am visa gan yr unigolyn o Wcráin. 

Sut y gallaf gymryd rhan?

Mae'r broses ar gyfer cynnig eich cefnogaeth yn syml iawn. Gellir ei amlinellu fel a ganlyn:

  1.  Cofrestrwch eich diddordeb fel noddwr ar gyfer paru ar y wefan Cartrefi i Wcráin.
  2. Cwblhewch ddwy sesiwn hyfforddi ar-lein, gweminar a chwrs e-ddysgu gyda Chartrefi i Wcráin.
  3. Caniatáu i Gyngor Sir Penfro gwblhau’r gwiriadau canlynol:
    • Gwiriad Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
    • Gwiriad Diogelu
    • Asesiad Diogelwch Cartref
  • Paru â gwestai o Wcráin ac aros iddo gyrraedd.

Lletya

Mae'n bwysig deall, tra'ch bod yn lletya, efallai y gofynnir i chi gefnogi'ch gwesteion i gael mynediad at wasanaethau perthnasol ac ymgartrefu yn y gymuned. Nid yw gwesteion o Wcráin yn siaradwyr Saesneg brodorol ac felly efallai y byddant yn gofyn i chi am gymorth pellach.

Dylid nodi hefyd na ddylai gwesteiwr godi unrhyw rent ar westai/westeion o Wcráin.

Os oes gennych ragor o gwestiynau, ymholiadau neu bryderon, cysylltwch â’r Hyb Cymunedol ar 01437 776301

ID: 9082, adolygwyd 26/10/2022