Canolfan Wybodaeth i Noddwyr

Taliadau Diolch

Tra’n lletya ni ddylech godi unrhyw rent ar eich gwesteion Wcrainaidd. Mae’r llywodraeth yn gwerthfawrogi haelioni pobl ac yn deall bod costau’n gysylltiedig â helpu.

Mae taliad ‘diolch’ dewisol o £350 y mis ar gael i bobl sy’n gallu lletya/croesawu gwesteion o Wcráin. Cyfyngir y taliad i un taliad fesul cyfeiriad preswyl. Bydd noddwyr yn cael y taliad am hyd at 12 mis, neu am gyfnod byrrach o amser os daw’r trefniant lletya i ben yn gynt neu os byddant yn optio allan. Rhaid i noddwyr hysbysu’r Cyngor os daw’r trefniant lletya i ben yn gynt na’r 12 mis.

Ôl-daliad yw hwn ac mae angen i chi letya rhywun am o leiaf 15 diwrnod calendr i fod yn gymwys ar gyfer taliad y mis hwnnw.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn sicrhau na fydd y taliadau hyn yn effeithio ar unrhyw hawl i gael budd-daliadau a byddant yn parhau i fod yn gwbl ddi-dreth.

Unwaith y bydd gwiriadau tai, gwiriadau y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, a gwiriadau diogelu wedi’u cwblhau, anfonir ffurflen at noddwyr i’w chwblhau os ydynt yn dymuno optio i mewn ar gyfer y taliad.

ID: 9083, adolygwyd 26/10/2022