Canolfannau Ddysgu Gymunedol

Canolfan Ddysgu Gymunedol Dinbych-y-pysgod

Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7LB 

Ffôn: 01437 770190 (amser tymor yn unig)

Am ymholiadau y tu fas i'r tymor byddwch cystal â ffonio 01437 770130

E-bost: tenby.learning@pembrokeshire.gov.uk


 

Mae Canolfan Ddysgu Gymunedol Dinbych-y-pysgod yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau rhan amser i oedolion. Mae yno awyrgylch groesawus ac ymlaciol ac mae'r staff yn hynod dwymgalon a chyfeillgar.

Lleolir y Ganolfan yn yr un fan â Llyfrgell Dinbych-y-pysgod a Chlwb Ieuenctid Dinbych-y-pysgod - gam neu ddau o'r brif ganolfan siopa a'r traeth.

Mae gan y ganolfan gyfleusterau ardderchog, fel yr offer TG diweddaraf un a'r byrddau gwyn rhyngweithiol sydd ar gael yn y rhan fwyaf o'r ystafelloedd dosbarth.

Gall pobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn fynd i mewn i'r adeilad trwy fynedfa'r llyfrgell, lle mae mannau parcio i bobl anabl hefyd.  Mae yno doiled hygyrch a theclyn clywed.  Os oes gan ddysgwyr anawsterau symud rydym yn eu cynghori i gysylltu â'r ganolfan ymlaen llaw; os bydd rhaid, gallwn ni symud y dosbarthiadau er mwyn bodloni anghenion y bobl hyn.  

ID: 1963, adolygwyd 27/03/2023