Canolfannau Ddysgu Gymunedol

Canolfan Ddysgu Gymunedol Hwlffordd

Sy’n cynnwys ardaloedd Hwlffordd, Aberdaugleddau a Neyland

Ger Heol Dewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1ST

Ardal Hwlffordd: 01437 770150
E-bost: haverfordwest.Learning@Pembrokeshire.gov.uk 

Ardal Aberdaugleddau: 01437 770160
E-bost: milfordhaven.Learning@Pembrokeshire.gov.uk

Ardal Neyland: 01437 770165
E-bost: neyland.Learning@Pembrokeshire.gov.uk


Mae croeso cynnes ar gael bob amser yng Nghanolfan Dysgu Cymunedol Hwlffordd. Mae wedi'i lleoli y tu ôl i'r hen lyfrgell, taith gerdded fer o brif ganolfan siopa tref Hwlffordd, ac mae'r ganolfan yn cynnig:

  • 5 ystafell hyfforddi
  • Cyfleusterau cynadledda/cyfarfod gyda bwrdd gwyn rhyngweithiol
  • 2 ystafell TG â'r holl adnoddau angenrheidiol
  • Cyfleusterau meithrinfa ar y safle
  • Bar coffi cyflawn a lolfa
  • Parcio oddi ar y ffordd

Gall defnyddwyr cadeiriau olwyn fynd i bob un o'r ystafelloedd dosbarth sydd ar y llawr gwaelod ac os oes rhaid, gellir symud y dosbarthiadau i ystafelloedd ar y llawr gwaelod. Mae teclyn clywed cludadwy ar gael yn y brif swyddfa, i'w ddefnyddio yn y ganolfan. Mae offer arbenigol eraill ar gael yn ganolog i fyfyrwyr sydd ag anghenion arbennig. Os oes gyda chi unrhyw anghenion penodol cofiwch roi gwybod i'r swyddog gweinyddol amdanynt cyn ichi gyrraedd.

 

ID: 1958, adolygwyd 23/01/2018