Canolfannau Ddysgu Gymunedol

Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli

Ysgol Bro Preseli, Crymych, SA41 3QH

Ffôn: 01437 770180

E-bost: preseli.Learning@pembrokeshire.gov.uk


Fe gewch groeso cynnes bob amser yng Nghanolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli sydd wedi'i lleoli ar gampws Ysgol y Preseli yng Nghrymych.  Mae'r cyfleusterau'n cynnwys :

  • 2 Ystafell Hyfforddiant  
    (gyda bwrdd gwyn rhyngweithiol ym mhob un ohonynt)
  • 1 Ystafell Fideo-gynadledda
    (â wrdd wyn hyngweithiol)
  • Mannau parcio oddi ar y ffordd
  • Llyfrgell Gymunedol
  • Toiledau i Bobl ag Anabledd
  • Ar ôl 4pm ac yn ystod penwythnosau/gwyliau ysgol bydd Ystafelloedd Dosbarth, Theatr, Campfa Ysgol y Preseli ar gael i'w defnyddio gan y gymuned.

Gall pobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn fynd at bob un o'r ystafelloedd dosbarth sydd ar y llawr gwaelod. Mae lifft yn mynd at bob un o'r ystafelloedd dosbarth sydd ar y llawr cyntaf.  Mae teclyn clywed cludadwy ar gael yn y brif swyddfa i'w ddefnyddio yn y ganolfan.  Mae offer arbenigol eraill hefyd ar gael yn ganolog i fyfyrwyr sydd ag anghenion penodol.  Os oes gyda chi unrhyw anghenion penodol cofiwch roi gwybod i'r swyddog gweinyddol amdanynt cyn ichi gyrraedd.  

  

ID: 1962, adolygwyd 27/03/2023