COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Canolfannau Ddysgu Gymunedol

Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli

Ysgol y Preseli, Crymych, SA41 3QH

Ffôn: 01437 770180

E-bost: preseli.Learning@pembrokeshire.gov.uk


Fe gewch groeso cynnes bob amser yng Nghanolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli sydd wedi'i lleoli ar gampws Ysgol y Preseli yng Nghrymych.  Mae'r cyfleusterau'n cynnwys :

 • 2 Ystafell Hyfforddiant  
  (Mae Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol yn un ohonynt )
 • 1 Ystafell Fideo-gynadledda
  ( â Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol )
 • Ystafell (oedd) Hyfforddiant TG â'r offer diweddaraf un
 • Cyfleusterau meithrinfa ar safle
 • Bar coffi a lolfa â'r holl gyfleusterau angenrheidiol
 • Mannau parcio oddi ar y ffordd
 • Llyfrgell Gymunedol
 • Toiledau i Bobl ag Anabledd
 • Ar ôl 4pm ac yn ystod penwythnosau/gwyliau ysgol bydd Ystafelloedd Dosbarth, Theatr, Campfa Ysgol y Preseli ar gael i'w defnyddio gan y gymuned.

Gall pobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn fynd at bob un o'r ystafelloedd dosbarth sydd ar y llawr gwaelod ac mae lifft yn mynd at bob un o'r ystafelloedd dosbarth sydd ar y llawr cyntaf.  Mae teclyn clywed cludadwy ar gael yn y brif swyddfa, i'w ddefnyddio yn y ganolfan.  Mae offer arbenigol eraill hefyd ar gael yn ganolog i fyfyrwyr sydd ag anghenion penodol.  Os oes gyda chi unrhyw anghenion penodol cofiwch roi gwybod i'r swyddog gweinyddol amdanynt cyn ichi gyrraedd.  

ID: 1962, adolygwyd 01/08/2018