Canolfannau Ddysgu Gymunedol

Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli

Ysgol y Preseli, Crymych, SA41 3QH

Ffôn: 01437 770180

E-bost: preseli.Learning@pembrokeshire.gov.uk


Fe gewch groeso cynnes bob amser yng Nghanolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli sydd wedi'i lleoli ar gampws Ysgol y Preseli yng Nghrymych.  Mae'r cyfleusterau'n cynnwys :

 • 3 Ystafell Hyfforddiant  
  (gyda bwrdd gwyn rhyngweithiol ym mhob un ohonynt)
 • 1 Ystafell Fideo-gynadledda
  (â wrdd wyn hyngweithiol)
 • Bar coffi a lolfa â'r holl gyfleusterau angenrheidiol
 • Mannau parcio oddi ar y ffordd
 • Llyfrgell Gymunedol
 • Toiledau i Bobl ag Anabledd
 • Ar ôl 4pm ac yn ystod penwythnosau/gwyliau ysgol bydd Ystafelloedd Dosbarth, Theatr, Campfa Ysgol y Preseli ar gael i'w defnyddio gan y gymuned.

Gall pobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn fynd at bob un o'r ystafelloedd dosbarth sydd ar y llawr gwaelod. Mae lifft yn mynd at bob un o'r ystafelloedd dosbarth sydd ar y llawr cyntaf.  Mae teclyn clywed cludadwy ar gael yn y brif swyddfa i'w ddefnyddio yn y ganolfan.  Mae offer arbenigol eraill hefyd ar gael yn ganolog i fyfyrwyr sydd ag anghenion penodol.  Os oes gyda chi unrhyw anghenion penodol cofiwch roi gwybod i'r swyddog gweinyddol amdanynt cyn ichi gyrraedd.  

  

ID: 1962, adolygwyd 29/09/2022