Canolfannau Ddysgu Gymunedol

Canolfannau Dysgu Cymunedol Canolbarth Sir Benfro

Sy'n cynnwys ardaloedd Hwlffordd, Aberdaugleddau a Neyland

Yr Archifdy, Prendergast, HWLFFORDD, SA61 2PE

Ardal Hwlffordd: 01437 770150
E-bost: MidPembs.learning@pembrokeshire.gov.uk

Ardaloedd Neyland/Aberdaugleddau: 01437 770165
E-bost: MidPembs.learning@pembrokeshire.gov.uk

 


Mae croeso cynnes ar gael bob amser yng Nghanolfan Dysgu Cymunedol Hwlffordd. Mae wedi'i lleoli y tu cefn i Archifdy Sir Benfro yn Prendergast, taith gerdded fer o brif ganolfan siopa tref Hwlffordd, ac mae'r ganolfan yn cynnig:

  • 4 ystafell hyfforddi gyda byrddau clyfar
  • Cyfleusterau cynadledda/cyfarfod gyda bwrdd clyfar
  • 1 ystafell TG â'r holl gyfarpar
  • Parcio oddi ar y ffordd

Mae pob ystafell ddosbarth yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ac mae dolen clyw gludadwy ar gael o'r brif swyddfa i'w defnyddio yn y ganolfan. Mae offer arbenigol eraill ar gael yn ganolog i fyfyrwyr sydd ag anghenion arbennig. Os oes gyda chi unrhyw anghenion penodol cofiwch roi gwybod i'r swyddog gweinyddol amdanynt cyn ichi gyrraedd.

 

ID: 1958, adolygwyd 29/09/2022