Canolfannau Ddysgu Gymunedol

TG Cymunedol

Dysgu TG yn y Gymuned, Canolfan Gymunedol Tŷ Bloomfield, Heol Redstone, Arberth, SA67 7ES

Ffôn: 01437 770130 

E-bost: communityIT.learning@pembrokeshire.gov.uk


Dysgu TG yn y Gymuned yn Sir Benfro  

Mae pob un o'n cyrsiau cyfrifiadura yn cael eu gweinyddu yn ein swyddfeydd yng Nghanolfan Bloomfield yn Arberth, lle mae staff cyfeillgar wrth law i roi cyngor a chyfarwyddyd buddiol ynghylch y cwrs perffaith ar eich cyfer chi.

Caiff y dosbarthiadau eu cynnal ledled y Sir ac felly ni fydd rhaid ichi fyth deithio'n bell iawn er mwyn mynd ar y cwrs sy'n ateb eich diben chi.  Mae'r cyrsiau'n amrywio o safon ragarweiniol hyd at safon uwch.

Mae 7 ystafell bwrpasol TG Gymunedol yn Sir Benfro.  Mae lle i 10 dysgwr ar y mwyaf ym mhob ystafell ac maent yn llawn hyd y fyl o'r offer diweddaraf un.  Maent hefyd yn fannau croesawgar a llawn ysgogiad lle gallwch chi feithrin eich sgiliau. 

  • Canolfan Bloomfield, Arberth 
  • Canolfan Ddysgu Gymunedol Abergwaun 
  • Canolfan Ddysgu Gymunedol Hwlffordd
  • Canolfan Ddysgu Gymunedol Doc Penfro
  • Canolfan Ddysgu Gymunedol Y Preseli
  • Canolfan Ddysgu Gymunedol Dinbych-y-pysgod 
  • Canolfan Ddysgu Gymunedol Aberdaugleddau (ystafell deithiol - gliniaduron)

Os na allwch chi ddod atom ni, gallwn ni ddod atoch chi! 

Mae gan Dysgu TG yn y Gymuned yn Sir Benfro ystafell deithiol â gliniaduron sy'n gallu teithio o bentref i bentref er mwyn inni allu cynnal dosbarthiadau yng nghanol y gymuned.

Os hoffech inni ddod i'ch cymdogaeth chi, cofiwch ffonio TG Cymunedol ar 01437 770130 neu anfon e-bost at communityit.learning@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 1956, adolygwyd 02/08/2017