Canolfannau Dydd

Canolfannau Dydd

Mae Cyngor Sir Penfro yn darparu gwasanaethau dydd yn fewnol mewn 7 o Ganolfannau Dydd ar draws Sir Benfro:

Ble mae'r Canolfannau Dydd?

Y 7 Canolfan Ddydd ydy:

  • Meadow Park,  Hwlffordd
  • Havenhurst, Aberdaugleddau
  • Wintern, Wdig
  • Uned Ddydd Bro Cleddau,  Doc Penfro (canolfan ddydd yn cael ei rheoli gan Iechyd)
  • Dinbych-y-pysgod
  • Bro Preseli, Crymych
  • Lee Davis, Arberth
ID: 1855, adolygwyd 21/11/2018