Canolfannau Dydd

Beth mae'r Canolfannau Dydd yn ei ddarparu?

Mae'r Canolfannau Dydd yn darparu gwasanaeth dydd i bobl hŷn sy'n byw yn y gymuned, sydd angen cymorth ychwanegol i'w galluogi i gadw eu hannibyniaeth, mewn partneriaeth gyda gofal cymdeithasol ac iechyd.

Pwrpas Canolfannau Dydd ydy darparu gwasanaeth sy'n:

 • Gwerthfawrogi ac yn parchu pobl fel unigolion
 • Hybu lles
 • Cefnogi a galluogi pobl i gynyddu eu hannibyniaeth
 • Cynorthwyo pobl i wneud penderfyniadau ynghylch y gwasanaethau y maent yn eu derbyn
 • Galluogi gofalwyr i gael amser gwerthfawr i ffwrdd oddi wrth eu cyfrifoldebau gofalu

Mae'r Canolfannau Dydd yn darparu'r cyfleoedd canlynol:

 • Cymorth i fyw yn iach a lles
 • Gweithgareddau gan gynnwys cwisiau a gemau bwrdd
 • Ymarfer ysgafn
 • Pryd amser cinio a diodydd
 • Cymorth gyda gofal personol, cael bath a thrin gwallt
 • Celf a Chrefft
 • Ymweliadau â lleoedd o ddiddordeb

Mae'r rhan fwyaf o'r gweithgareddau'n cael eu darparu'n fewnol gan staff y ganolfan ddydd ac eithrio trin gwallt a gweithgareddau allanol y bydd pobl yn talu'n uniongyrchol amdanynt.

ID: 1857, adolygwyd 11/08/2022