Canolfannau Dydd

Canolfan ty Milffwrd

Mae Canolfan Tŷ Milffwrd yn darparu gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid â phroblemau iechyd meddwl y mae arnynt angen cymorth. 

Mae'r ganolfan yn cynnwys:

  • Yr Hafan - man byw gyda chymorth 24 awr, sy'n cynnwys 5 gwely arhosiad hir
  • Y Nyth - Fflat â 3 gwely, gyda chymorth staff, sy'n cynnig lleoliadau tymor byr
  • Cymorth Seibiant Haven View - mewn uned asesu/fflat â 3 gwely
  • Canolfan Dartmouth - canolfan gofal dydd ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl
  • 59 St Peters Road - tŷ atodol, â dwy ystafell wely, gyda chymorth staff
  • Prosiect Trafalgar Road - prosiect mannau byw sy'n cael ei gyllido gan gynllun cyllid rhoi cymorth i bobl. Mae ynddo 6 fflat sengl y mae pob un ohonynt yn cael cymorth staff.

Er mwyn cael y gwasanaeth hwn mae'n rhaid mynd trwy broses asesiad tîm iechyd meddwl.

Y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol (TIMC):

Y Gogledd – 01437 773157
Y De – 01437 774042

Uned Sant Caradog / Gwasanaeth Datrys Argyfwng (GDA): Ffôn: 01437 772854

ID: 1877, adolygwyd 11/08/2022