Canolfannau Dydd

Canolfannau Dydd

Yn darparu gwasanaethau dydd yn fewnol mewn Saith o ganolfannau dydd ar draws Sir Benfro.

Ble mae'r Canolfannau Dydd?

Y saith canolfan ddydd ydy:

  • Meadow Park,  Hwlffordd
  • Havenhurst, Aberdaugleddau
  • Wintern, Wdig
  • Uned Ddydd Bro Cleddau,  Doc Penfro (canolfan ddydd yn cael ei rheoli gan Iechyd)
  • Dinbych-y-pysgod
  • Bro Preseli, Crymych
  • Lee Davis, Arberth
ID: 1855, adolygwyd 11/08/2022